25/1/52

ศัพท์อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ที่น่ารู้

ศัพท์อินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ที่น่ารู้

1.ACK Acknowledgment แอคหรือการตอบรับ เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลสื่อสารข้อมูลการได้รับ ACK หมายความว่าข่าวสารที่ส่งออกไปได้รับแล้วเรียบร้อย หรือหมายความว่าตกลงตามข้อเสนอที่เสนอไป ตรงข้ามกับ NAK

2.Acrobat > อโครแบตเป็นชุดของเครื่องมือของบริษัท Adobe Corporation ซึ่งช่วยให้ผู้จัดทำเอกสารแปลงไฟล์ที่อยู่ในรูปแบบโพสต์สคริปต์ (Postscript) ให้อยู่ในรูปแบบเอกสารที่โอนย้ายได้ (Portable Document Format) รวมทั้งเครื่องมือที่ช่วยในการแสดงเอกสารในรูปแบบนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ภาษาโพสต์สคริปต์เป็นภาษาที่เรียกได้ว่ามีหลายสำเนียง แต่ละสำเนียงก็มีความแตกต่างกันและใช้เฉพาะกับเครื่องพิมพ์รุ่นใดรุ่นหนึ่ง ทำให้เกิดปัญหาในการส่งเอกสารรูปแบบโพสต์สคริปต์ระหว่างเครื่อง อโครแบตช่วยแก้ปัญหาการส่งข้ามเครื่องและยังสามารถแสดงเอกสารบนหน้าจอได้โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา

3.Address Resolution Protocol (ARP) เออาร์พีเป็นโปรโตคอลบนอินเตอร์เน็ตที่ให้ทีซีพี/ไอพีทำงานกับอุปกรณ์ และโปรโตคอลมาตรฐาน ที่ระดับต่ำกว่าได้ ARP จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีของเครื่องปลายทางที่ส่งมาในอินเตอร์เน็ต ให้เป็นหมายเลขแอดเดรส ของเน็ตเวิร์กการ์ด ในเครื่องนั้นดังเช่นในกรณีที่ทีซีพี/ไอพีบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ต การเปลี่ยนแอดเดรสของ ARP จะเกิดการทำงานของทีซีพี/ไอพี ซอฟต์แวร์เองโดยอัติโนมัติ

4.Anonymous FTP เป็นเอฟทีพีเซิร์ฟที่ยอมให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ไปใช้โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีบนเซิร์ฟเวอร์นั้น (แต่ผู้ใช้ต้องใส่ชื่อบัญชี "anonymous" เป็นชื่อล็อกอินแทน) มีเซิร์ฟเวอร์บนอินเตอร์เน็ตหลายแห่งที่ให้บริการนี้ ให้ดูที่คำว่า Archie เพิ่มเติม

5.API, Applications Programming Interface เอพีไอเป็นวิธีการติดต่อเพื่อขอใช้บริการของระบบปฏิบัติการ จากโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้น โดยโปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องทราบวิธีการเหล่านี้ แต่บางครั้งต้องรู้ว่าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่นั้นมีวิธีการติดต่อ เป็นแบบใดเพื่อเลือกโปรแกรมที่จะมาใช้งานได้ถูกต้อง เช่นถ้าทีซีพี/ไอพีซอฟต์แวร์ที่ใช้มีการติดต่อแบบ (Winsock API) ก็ต้องเลือกโกเฟอร์ไคลเอ็นต์ที่ใช้การติดต่อแบบนี้ด้วยเช่นกัน

6.Archie อาร์ซีเป็นบริการในเครือข่ายที่ช่วยในการค้นหาตำแหน่งของ annonymous FTP ที่มีไฟล์ที่ต้องการ เขียนโดยมหาวิทยาลัยแมคกิล (และปัจจุบันดูแลโดย Bunyip Information Systems) ในรุ่นถัดไป อาร์ซีจะสามารถค้นหาไฟล์ตามบทย่อ ชื่อผู้เขียน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆได้ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการค้นหาทรัพยากรบนอินเตอร์เน็ต

7.ASCII file แอสกี้ไฟล์เป็นไฟล์ที่เข้ารหัสตามมาตรฐาน ASCII (American Standard Code for Information Interchange) มีรหัสอักษรทั้งหมด 128 ตัว คำว่า "flat ASCII file" มักจะใช้เรียกเท็กซ์ไฟล์ที่ไม่มีอักษรควบคุมพิเศษหรือมีข้อมูลแบบไบนารีเลย ในการดาวน์โหลดไฟล์โดยใช้เอพทีพีไฟล์ชนิดเท็กซ์จะหมายถึงแอสกี้ไฟล์

8.Asynchronous Transfer Mode (ATM) เอทีเอ็มเป็นสื่อชนิดใหม่เหมาะสำหรับการสื่อสารข้อมูลบนสายสื่อสารที่มีความเร็วสูง (เช่นสายไฟเบอร์ออพติก) และมีความสามารถในการทำสวิชชิ่งได้เร็ว เอทีเอ็มจะย้ายข้อมูลขนาด 53 ไบต์ที่เรียกว่า "เซลล์" (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าขนาดของแพคเก็ตที่ใช้ในอีเธอร์เน็ตมาก) เอทีเอ็มเป็นมาตรฐานการสื่อสารระกับต่ำชนิดแรกที่ใช้งานได้ดีทั้งในเครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายระยะกว้าง

9.Authoring Toolเป็นเครื่องมือช่วยทำเอกสาร เป็นซอฟต์แวร์(อาจจะเป็นฮาร์ดแวร์ก็ได้) ที่ช่วยในการจัดทำเอกสารออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารประเภทไฮเปอร์เท็กซ์ หรือมัลติมิเดีย

10.Account บัญชี รูปแบบของการเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือข่ายงาน โดยต้องมีบัญชีชื่อผู้ใช้เฉพาะและรหัสผ่านซึ่งข้อตกลงระหว่างผู้ใช้ กับผู้ให้บริการในข่ายงาน ผู้ใช้ต้องตกลงปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ต่างๆ ในการเข้าถึงข่ายงาน และในบางกรณีต้องมีการจ่ายค่าบริการด้วย

11.anonymous การถ่ายโอนแฟ้มโดยไม่ระบุชื่อ การใช้โปรแกรมในการถ่ายโอนแฟ้มในระบบที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตในฐานะของผู้ใช้งานชั่วคราว เพื่อติดต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง ลงบันทึกเปิด (log on) เพื่อเข้าสู่สารบบ หรือถ่ายโอนแฟ้มจากคอมพิวเตอร์นั้นมายังเครื่องของเรา เมื่อเราลงบันทึกเปิดเข้าไปยังเครื่องบริการนั้นเราควรพิมพ์คำ "anonymous" เป็นชื่อของเราและพิมพ์เลขที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นรหัสผ่าน ในการของความช่วยเหลือในการค้นหาแฟ้มในเครื่องบริการนั้น เราสามารถใช้อาร์คี (Archie),โกเฟอร์ (Gopher) , เวส (WAIS) หรือ เวิล์ดไวด์เว็บ (WWW) ได้

12.Archie อาร์คี ระบบดรรชนีที่ใช้ในการค้นหาแฟ้มเฉพาะหรือรายชื่อของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สามารถใช้ได้โดยการเข้าถึงจากที่ใดๆ ก็ได้ในอินเทอร์เน็ต อาร์คีจะเป็นเครื่องมือสำหรับการค้นหาแฟ้มที่ระบุไว้ โดยสามารถเข้าถึงแฟ้มได้จากการเก็บในที่ตั้งของเกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม (FTP sites) ทั่วโลก ข้อเสียอย่างหนึ่งของอาร์คี ได้แก่ การที่ผู้ใช้ต้องทราบคำสะกดที่ถูกต้องของชื่อแฟ้มจึงจะสามารถค้นหาแฟ้มนั้นได้

13.Backbone กระดูกสันหลังเครือข่ายเป็นส่วนประกอบหลักที่เป็นที่รวมและแจกจ่ายข้อมูลให้กับเครือข่ายย่อยๆ เป็นส่วนประกอบบนสุดในระดับชั้นของเครือข่าย

14.Basebandสื่อกลางประเภทสายเคเบิลที่สามารถส่งข้อมูลได้เพียงช่องทางเดียว (ใช้แถบความถี่พื้นฐานความถี่เดียว) อีเธอเน็ตเริ่มแรกถูกออกแบบเป็นสื่อประเภทเบสแบนด์ และยังมีการใช้งานในแบบนี้อยู่อีกมาก (ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีการส่งข้อมูลของอีเธอเน็ตไปในสื่อแบบบรอดแบนด์)

15.Binary fileไบนารีไฟล์เป็นกลุ่มข้อมูลขนาดหนึ่งไบต์เรียงต่อกัน ข้อมูลเหล่านี้มักไม่มีความหมายในตัวมันเอง ไม่สามารถอ่านได้แบบข้อมูลเท็กซ์ ตัวอย่างเช่นไฟล์ที่เป็นแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะเป็นไบนารีไฟล์ การรับส่งไฟล์ประเภทนี้โดยใช้เอฟทีพีต้องกำหนดประเภทของไฟล์เป็น "bin"หรือ "image"

16.Bind Berkeley Internet Domain Software ไบนด์เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นสำหรับระบบเบิร์คลีย์ยูนิกซ์ เพื่อให้เนมเซิร์ฟเวอร์ (name server) ใช้ในการทำงานทำงานเกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน

17.Bridgeบริดจ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมส่วนต่างๆ ของเครือข่ายท้องถิ่นเข้าด้วยกัน บริดจ์ทำงานในระดับชั้นที่เรียกว่า "media access layer" ทำหน้าที่ในการส่งผ่านข้อมูลเช่นดาต้าแกรมของอีเธอร์เน็ตข้ามส่วนของเครือข่าย ให้ดูที่คำว่า router เพิ่มเติม

18.Broadbandสื่อกลางประเภทสายเคเบิลที่สามารถส่งข้อมูลได้หลายช่องทาง (ใช้แถบความถี่หลายความถี่)

19.browser เบราเซอร์เป็นเครื่องมือให้ผู้ใช้เรียกดูไฟล์ข้อมูล เบราเซอร์บางตัวมีความสามารถในการค้นหาข้อความที่อยู่ในไฟล์ ได้เช่นเดียวกับเท็กซ์เอดิเตอร์ แต่ไม่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงแก้ไชข้อมูลในไฟล์ คำว่าเพจเจอร์ (pager) ก็ใช้แทนความหมายนี้ได้ ในกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตคำว่า "เบราเซอร์" เป็นชื่อเรียกไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียกดูเอกสารในเว็บ

20.bandwidth<ช่องกว้างสัญญาณ การวัดความถี่ของจำนวนข้อมูลที่สามารถไหลไปในช่องสัญญาณโดยใช้เป็นรอบต่อวินาที (hertz) หรือบิตต่อวินาที (bits per second)

21.CCITT ชื่อย่อขององค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศมีชื่อเต็มว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโทรศัพท์และโทรเลขระหว่างชาติ (International Telephone and Telegraph Consultative Committee) องค์กรนี้มีหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานเช่น X.25 และ X.400 หน่วยงานที่ดูแล CCITT คือ International Telecommunications Union (ITU) ได้เปลี่ยนชื่อ CCITT เป็น ITU-T เรียบร้อยแล้ว

22.CD-ROM Compact Disk-Read Only Memory ซีดีรอมเป็นการนำเอาคอมแพ็คดิสก์มาใช้ในการเก็บและจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีปริมาณมาก แผ่นซีดีรอมเผ่นเดียวสามารถเก็บข้อมูลได้หลายร้อยเมกะไบต์

23.Client/Server วิธีการประมวลผลแบบกระจายวิธีหนึ่ง โดยมีการโต้ตอบกันระหว่างไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเครื่องของผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนโฮสต์คอมพิวเตอร์โฮสต์ คอมพิวเตอร์อาจจะเป็นยูนิกซ์ เมนเฟรมหรือเครื่องประเภทอื่นได้ ไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์จะจัดการด้านการแสดงผลข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ซอฟต์แวร์จทำหน้าที่ของฐานข้อมูลการติดต่อระหว่างซอฟต์แวร์ทั้งคู่จะกำหนดโดยโปรโตคอลเฉพาะ วิธีการประมวลผลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์นี้ที่เป็นที่นิยมมากขึ้นเมื่อเครื่องส่วนบุคคลและเครือข่ายมีความสามารถเพิ่มมากขึ้น

24.cracker แคร็กเกอร์คือผู้ที่พยายามเจาะทำลายระบบป้องกันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า แฮกเกอร์ "hacker" เพื่อให้คำว่าแฮกเกอร์คงความหมายเดิมว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมและแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ได้เก่ง

25.CSO เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลอย่างง่ายแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ เช่นข้อมูลสมุดโทรศัพท์ เป็นชื่อย่อของ Computing Services Organzation ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ โปรโตคอล CSO ใช้กันมากในกลุ่มผู้ที่ใช้โกเฟอร์ถึงแม้ว่าจะมีโปรโตคอลที่เป็นมาตรฐานกว่าอยู่แล้วก็ตาม (บางครั้งก็เรียกว่า CCSO)

26.Cursesเคิร์สเซสเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนยูนิกซ์ ช่วยให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมแสดงข้อมูลได้ทั่วจอเทอร์มินัล ชื่อเคิร์สเซสมาจากเคอร์เซอร์คีย์

27.CWIS Campus-Wide Information System ระบบสารสนเทศของสถาบันการศึกษาเป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เริ่มแรกมีการใช้กันในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้น ต่อมาเริ่มมีใช้กันในโรงเรียนด้วย ระบบ CWIS จะประกอบด้วยเอกสาร (เช่น ตารางรายวิชา กำหนดการ และแหล่งงาน) และการเชื่อมต่อไปยังระบบคอมพิวเตอร์อื่น (เช่นระบบห้องสมุดออนไลน์) ระบบ CWIS หลายแห่งพัฒนามาจากเครื่องเมนเฟรม และได้เปลี่ยนมาใช้วิธีประมวลผลแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ในเวลาต่อมา โกเฟอร์และเว็บเป็นซอฟต์แวร์หลักที่ใช้กันมาในระบบ CWIS บางแห่งก็ใช้ซอฟต์แวร์เทคโนโลยีอื่น (เช่นที่ MIT จะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Techinfo ในการทำ CWIS

28.datagram ดาต้าแกรมเป็นชื่อเรียกหน่วยของข้อมูลที่ส่งถูกส่งไปในเครือข่าย ข้อมูลชุดหนึ่งที่ส่งโดยใช้ทีซีพี/ไอพีจะถูกส่งไปในรูปของไอพีดาต้าแกรมจำนวนมากกว่าหนึ่งดาต้าแกรมขึ้นไป ส่วนหัวของดาต้าแกรมจะมีอยู่ที่แลายทางซึ่งจะทำให้ข้อมูลส่งผ่านไปในอินเตอร์เน็ตจนถึงปลายทาง ซึ่งคล้ายกับการส่งโทรเลข

29.DTD Document Type Definition ข้อกำหนดชนิดของเอกสารจะะอธิบายโครงสร้างของรหัสพิเศษที่เพิ่มลงในเอกสารประเภท SGML ภาษา HTML ที่ใช้กันในเวิล์ดไวด็เว็บก็มี DTD ที่อธิบายรูปแบบของภาษาอยู่

30.Electronic mail (e-mail) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อี-เมล์) การใช้ข่ายงานในการรับและส่งข้อความโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองแสตมป์โดยที่ข้อความนั้นจะถึงผู้รับในทันที ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบที่บุคคลส่งและรับข้อความระหว่างกันโดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โมเด็ม และข่ายงานที่เชื่อมโยงถึงกัน ข้อมูลที่ส่งจะเป็นได้ทั้งตัวอักษร ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก และเสียง ผูส่งสามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับคนเดียวหรือหลายคนพร้อมกันได้ โดยข่าวสารที่ส่งนั้นจะถูกเก็บไว้ในตู้ไปรษณีย์ (mail box) ที่กำหนดไว้สำหรับผู้ใช้ในข่ายงาน ผู้รับสามารถเปิดอ่านข่าวสาร เมื่อใดก็ได้ ตามความสะดวก เมื่ออ่านแล้วสามารถพิมพ์ลงกระดาษหรือจะลบทิ้งไปก็ได้ นอกจากการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบข่ายงาน ธรรมดาแล้ว เรายังสามารถส่งทางอินเตอร์เน็ตซึ่งเป็นระบบของการเชื่อมโยงข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่กว้างขวางทั่วโลก ช่วยให้การส่งและรับข้อความทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้ด้วยความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น electronic mail นี้นอกจากจะใช้อย่างย่อว่า "e-mail" แล้ว ยังใช้ได้อีกอย่างหนึ่งว่า "e-pistles"

31.electronic mail address ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดอักขระที่ระบุเฉพาะเจาะจงถึงตำแหน่งที่อยู่ของตู้ไปรษณีย์ของบุคคลในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในอินเทอร์เน็ต จะประกอบด้วยชื่อของบุคคล เช่น tpojanart และตามด้วยสัญลักษณ์ @ และชื่อของเขต เช่น tpojanart@netserv.chula.ac.th หมายถึง tpojanart ชื่อของผู้ใช้ (User ID) netserv ชื่อเครื่อง (host) ที่เราติดต่อไปซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อกับอินเทอร์เน็ต chula.ac.th ชื่อเขตโดยแยกย่อยได้ดังนี้ chula จุฬาลงการณ์มหาวิทยาลัย ac สถาบันการศึกษา th ประเทศไทย

32.FAQ Frequently Asked Queation คำถามที่มีผู้ถามบ่อยเป็นเอกสารที่รวบรวมคำถามที่มีผู้ถามบ่อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและคำตอบไว้ด้วยกัน เอกสารส่วนใหญ่ที่อยู่ในข่าวยูสเน็ตจะอยู่ในรูป FAQ (และมักจะนำลงในกลุ่ม news.answers)

33.Firewall ไฟล์วอลล์เป็นวิธีการป้องกันโหนดๆ หนึ่งบนอินเตอร์เน็ตที่เน้นด้านความปลอดภัยของข้อมูล โหนดที่อยู่ภายในไฟล์วอลล์อาจจะไม่สามารถมองเห็นได้จากเครื่องมือการเข้าใช้ข้อมูลมาตรฐาน

34.FreeNet เป็นระบบการะดานข่าวประเภทหนึ่งที่ให้บริการสังคมโดยมีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก เป็นแนวคิดที่เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยเคสเวสเทิร์นรีเซิร์ฟ ที่เมืองคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มีอยู่ทั้งในอินเทอร์เน็ตและในรูปแบบการเชื่อมต่อผ่านสายโทรศัพท์

35.FTP File Tansfer Protocol เป็นโปโตคอลมาตรฐานในการส่งไฟล์จากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง บนเครือข่ายทีซีพี/ไอพีเช่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเอฟทีพียังเป็นชื่อของคำสั่งที่ผู้ใช้เรียกเมื่อต้องการส่งไฟล์ บางครั้งคำว่าเอฟทีพีก็ใช้เป็นคำกริยาในความหมายว่า สิ่งไฟล์โดยใช้เอฟทีพีเช่นในประโยค "ให้เอฟทีพีไฟล์จาก msdos.archive.umich.edu"

36.FQDN Fully Qualified Domain Name ชื่อเต็มของโดเมนเป็นชื่อของโฮสต์ที่เขียนครบทุกส่วน เช่น muuwump.cl.msu.edu เป็นชื่อเฉพาะของโฮสต์ใดโฮสต์หนึ่ง และจะไม่ซ้ำกับชื่อโฮสต์ในอินเตอร์เน็ต

37.Full-duplex เป็นชื่อชนิดของช่องทางการสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลทั้งไปและกลับได้ในเวลาเดียวกัน

38.File transfer การถ่ายโอนแฟ้ม กระบวนการของการส่งผ่านแฟ้มไปทางโมเด็มหรือทางข่ายงาน แต่ถ้าเป็นในความหายกว้างๆ แล้วการถ่ายโอนแฟ้มหมายถึงการเคลื่อนย้ายแฟ้ม เช่น การคัดลอกแฟ้มจากจานบันทึกแบบแข็งสู่ลงแผ่นบันทึก

39.file transfer protocol (ftp) เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม (เอฟทีพี) มาตรฐานในการติดต่อสื่อสารแบบไม่ประสานจังหวะ (asynchronous communications) ที่รับประกันความปราศจากความผิดพลาดในการส่งผาานโปรแกรมและแฟ้มข้อมูลผ่านทางระบบโทรศัพท์ เช่น เอ็กซ์โมเด็ม (XMODEM) , เคอร์มิต (Kermit) , และซีโมเด็ม (ZMODEM) เป็นต้น

40.File Transfer Protocol (FTP) เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม (เอฟทีพี) มาตรฐานในอินเทอร์เน็ตสำหรับการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลโดยจะเป็นการบรรจุลง (download) แฟ้มข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในอินเทอร์เน็ตมาใว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา หรือจะเป็นการบรรจุขึ้น (upload) แฟ้มข้อมูลของเราส่งไปยังศูนย์บริการตามกฏเกณฑ์การถ่ายโอนแฟ้มก็ได้เช่นกัน FTP (พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่) จะเป็นชุดกฏเกณฑ์เฉพาะที่ประกอบด้วย ftp (พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวเล็ก) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารแบบไม่ประสานจังหวะในการใช้เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้มนี้ เราต้องเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้รับริการหรือเป็นสมาชิกเอฟทีพี โดยจะมีโปรแกรมใช้งาน ที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อกับคอมพิวเติร์เครื่องอื่นในอินเทอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนแฟ้มระหว่างกันได้ ในการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั้นเราต้องมีชื่อลงบันทึกเข้า (login name) และรหัสผ่าน หลังจากนั้นเราจะสามารถเข้าถึง ระบบสารบบแฟ้มของคอมพิวเตอร์และสามารถทำการบรรจุลวหรือบรรจุขึ้นแฟ้มต่างๆ ที่ต้องการได้ สิ่งยกเว้นอย่างหนึ่งได้แก่ เอฟทีพีที่ไม่ระบุชื่อ (anonymous FTP) ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นสมาชิกของเอฟทีพีสามารถเข้าถึงแฟ้มที่เก็บบันทึกได้ แต่ต้องพิมพ์คำว่า "anonymous" แทนชื่อลงบันทึกเข้า และต้องใส่เลขที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แทนรหัสผ่าน โปรแกรมสำรวจข้อมูลในเวิล์ดเว็บไวด์หลายๆ โปรแกรมสามารถช่วยให้สมาชิกเอฟทีพีสามารถบรรจุลงแฟ้มจากเอฟทีพีที่ไม่ระบุชื่อได้

41.Frequently Asked Questions (FAQ)คำถามที่ถามบ่อยๆ (เอฟเอคิว) ข้อความที่ติดประกาศโดยอัติโนมัติในกลุ่มอภิปรายในยูสเน็ตในช่วงระยะเวลาปกติเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่ๆ คำถามที่ถามบ่อยๆ นี้จะมีรายการคำถามที่มักติดประกาศถามอยู่ในกลุ่มอภิปราย พร้อมด้วยคำตอบที่รวบรวมจากผู้ใช้คนอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในแต่ละเรื่องที่ช่วยกันตอบมา คำถามที่ถามบ่อยๆ จะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรกจะช่วยให้ผู้ใช้เลือกอ่านสิ่งที่เป็นคำถามอยู่ในใจของตนเองโดยไม่ต้องอายในการที่จะถามคำถามซ้ำกับที่เคยมีผู้ถามไปแล้ว และประการที่สอง คำถามต่างๆ จะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนอยู่เสมอและจะมีข้อมูลที่ดีที่สุดที่เราอาจจะไม่หาได้ในที่อื่นๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการนั้น

42.gateway เกตเวย์เป็นบริการเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบของโปรโตคอลหนึ่งให้อยู่ในรูปแบบของอีกโปรโตคอลหนึ่ง เช่นโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์สามารถเป็นเกตเวย์ไปยังฐานข้อมูลเวยส์ หรือเกตเวย์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในรูปอินเตอร์เน็ตอีเมลล์ (โปรโตคอล SMTP) ให้ส่งผ่านในเครือข่าย X.400 (ในระระยะแรกที่อินเตอร์เน็ตยังเป็นอาร์พาเน็ต อยู่คำว่าเกตเวย์ใช้ในความหมายว่าเป็น "เราเตอร์" ซึ่งต่อมาได้เลิกใช้ไป)

43.GIF (graphic Interface Format) กิฟเป็นรูปแบบของภาพกราฟฟิกของคอมพิวเตอร์เซิร์ฟ โปรแกรมที่สามารถแสดงรูปภาพในรูปแบบกิฟได้มีอยู่ทั่วไปทั้งในรูปของพับบิกโดเมน, แชร์แวร์ และซอฟต์แวร์ที่ขายทั่วไป

44.GNU เป็นโครงการจัดทำระบบปฏิบัติการที่ทำงานได้เหมือนระบบยูนิกส์ รวมทั้งจัดทำเครื่องมือต่างๆ ที่ทำงานได้เหมือนกับเครื่องมือในระบบยูนิกส์เช่น Gn โกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์และโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงไฟล์โพสต์สคริปต์ที่มีชื่อว่า "Ghostscript"

45.Gopher โกเฟอร์เป็นระบบเมนูที่มีหลายลำดับชั้นที่ใช้ในการจัดส่งเอกสารในอินเตอร์เน็ตออกแบบโดยมหาวิทยาลัยมินิโซต้า โกเฟอร์เป็นระบบที่มีชื่อเสียงในแง่การออกแบบและการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยาก โดยมีการทำงานแบบไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ ที่ยอมให้ผู้เข้าใช้ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีไคลเอ็นต์ซอฟต์แวร์พิเศษ

46.Gopherspace โกเฟอร์สเปซจะหมายถึงเอกสารทั้งหมดและโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้ใช้บริการได้ทั้งหมดในอินเตอร์เน็ต เนื่องจากระบบโกเฟอร์สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ ผู้ใช้จะสามารถข้ามไปใช้ระบบโกเฟอร์อื่นได้จากเมนูหลัก หรือเมนูย่อยของระบบโกเฟอร์ที่กำลังใช้งานอยู่

47.Gateway เกตเวย์ , ประตูสื่อสาร ช่องทางสำหรับเชื่อมต่อข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่ต่างชนิดกันให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ โดยทำให้ผู้ใช้บริการของคอมพิวเตอร์หนึ่งหรือในข่ายงานหนึ่งสามารถติดต่อเข้าสู่เครื่องบริการหรือข่ายงานที่ต่างประเภทกันได้ ทั้งนี้โดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า "บริดจ์" (bridges) โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะทำให้การแปลข้อมูลที่จำเป็นให้ นอกจากในด้านของข่ายงาน เกตเวย์ยังเป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) สองข่ายงานที่มีลักษณะ ไม่เหมือนกันให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ หรือจะเป็นการเชื่อมต่อข่ายงานบริเวณเฉพาะที่เข้ากับข่ายงานบริเวณกว้าง (WAN) หรือต่อเข้ากับมินิคอมพิวเตอร์หรือต่อเข้ากับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากเกตเวย์มีไมโครโพรเซสเซอร์และหน่วยความจำของตนเอง

48.(Gopher) โกเฟอร์ ระบบที่ใช้ยูนิกส์เป็นพื้นฐานและมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โกเฟอร์เป็นโปรแกรมที่มีรายการเลือกเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นหาแฟ้มข้อมูล ความหมาย และทรัพยากรอื่นๆ เกี่ยวกับหัวข้อที่ระบุไว้ในโปรแกรมนี้มีการพัฒนาการในเริ่มแรกที่ทมหาวิทยาลัยแหงมินนีโซต้า (University of Minnesota) โกเฟอร์จะเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนกับกฎเกณฑ์การถ่ายโอนแฟ้ม (FTP) และอาร์คี (Achie) ทั้งนี้เนื่องจากผู้ใช้โกเฟอร์ไม่จำเป็นต้องทราบและใช้รายละเอียดของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงอยู่กับอินเทอร์เน็ตสารบบ หรือแฟ้มข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น เราเพียงแต่เลือกอ่านในรายการเลือกและกดแป้น Enter เท่านั้นเมื่อพบสิ่งที่น่าสนใจ ในการใช้นี้เราจะเห็นรายการเลือกต่างๆ พร้อมด้วยสิ่งที่ให้เลือกใช้มากมาย จนกระทั่งเราเลือกสิ่งที่ต้องการและมีข้อมูลแสดงขึ้นมา เราสามารถอ่านข้อมูลหรือเก็บบันทึกข้อมูลนั้นไว้ในจานบันทึกได้

49.hacker แฮกเกอร์มีความหมายเดิมเป็นโปรแกรมเมอร์ที่หมกมุ่นอยู่กับการปรับปรุงโปรแกรมให้ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งหมายรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม ในปัจจุบันนิยมใช้ในความหมายว่าเป็นผู้ที่พยายาม ทำลายการรักษาความปลอดภัย ในระบบคอมพิวเตอร์ ให้ดูที่คำว่า cracker เพิ่มเติม

50.half-dupiex เป็นชื่อชนิดของช่องทางสื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลทั้งไปและกลับได้ แต่ในเวลาเดียวกันจะส่งได้เพียงหนึ่งทิศทางเท่านั้น

51.home page โฮมเพจเป็นเอกสารหน้าแรกของเวิล์ดไวด์เว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปจะเป็นเอกสารแนะนำตัวองค์การ หรือบุคคลที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นี้

52.HTML The Hypertext Markup Language เป็นภาษาที่ใช้ในการสร้างเอกสารแบบไฮเปอร์เท็กซ์ในเวิล์ดไวด์เว็บที่มีความสามารถสร้างตัวเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นได้ ทำให้เวิล์ดไวด์เว็บมีความสามารถของไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มิเดีย

53.HTML+ เป็นภาษาที่พัฒนาต่อมาจาก HTML มีความสามารถในการแสดงข้อมูลได้ซับซ้อนขึ้น เช่นสามารถแสดงข้อมูลเป็นตารางได้ และแสดงข้อความที่เป็นตัวอักษรรอบๆ รูปภาพได้ ภาษา HTML+ ได้ถูกออกแบบให้เป็นภาษาที่ครอบคลุมภาษา HTML ซึ่งทำให้ไคลเอ็นต์ที่มีความสามารถแสดงเอกสาร HTML+ จนสามารถแสดงเอกสาร HTML ได้ทันที

54.hypertext ไฮเปอร์เท็กซ์เป็นวิธีการสร้างการเชื่อมโยงไปยังเอกสารอื่นจากเอกสารหนึ่งเมื่อผู้ใช้อ่านเอกสารที่มีการเชื่อมโยงดังกล่าว จะสามารถดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอ่านได้อย่างรวดเร็ว วิธีนี้เริ่มได้รับความนิยมในโปรแกรม Hypercard ของเครื่องแมคอินทอช

55.hypermedia ไฮเปอร์มิเดียมีเป็นระบบมัลติมิเดียที่รวมเอาความสามารถในการเชื่อมโยงแบบไฮเปอร์เท็กซ์เข้าไว้ด้วยกัน โปรแกรมในซีดีรอมมักจะมีความสามารถแบบไฮเปอร์มิเดีย เราสามารถใช้ระบบไฮเปอร์มีเดียผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ โดยการใช้ไคลเอ็นต์โปรแกรมประเภทโมเซอิกร่วมกับการ์ดเสียง

56.HYTELNET ไฮเทลเน็ตเป็นฐานข้อมูลแบบไฮเปอร์เท็กซ์ของอินเตอร์เน็ต เก็บรายชื่อเครื่องที่ให้บริการข้อมูลประเภทออนไลน์ และระบบสารสนเทศในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไฮเทลเน็ตที่ทำงานบนเครื่อง PC จะสามารถหาได้จาก Univesity of Saskatchewan แต่เป็นรุ่นที่ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติไปยังระบบที่ให้บริการข้อมูล แต่ไฮเทลเน็ตทีทำงานบนยูนิกส์และ VMS จะสามารถทำได้

57.host แม่ข่าย , แม่งาน คอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ในอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำงานเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในการถ่ายโอนข้อมูล คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่นี้จะมีเลขอยู่ (เรียกว่า IP address) และชื่อเขตเป็นของตนเอง

58.IANA Internet Assigned Numbers Authority องค์การที่จัดทำมาตรฐานของตัวเลขต่างๆ ที่ใช้ในโปรโตคอลของอินเตอร์เน็ต เช่นเป็นผู้กำหนดว่าหมายเลขพอร์ตของโกเฟอร์มีค่าเป็น 70 และเป็นผู้กำหนดหมายเลขประจำชนิดของข้อมูลใน MIME ผู้พัฒนาโปรโตคอลต้องใช้ตัวเลขมาตรฐานนี้

59.IETF Internet Engineering Task Force หน่วยวิศวกรรมอินเตอร์เน็ตเป็นผู้ที่คิดค้นและปรับปรุงโปรโตคอลต่างๆ ที่ใช้ในอินเตอร์เน็ต เป็นองค์กรที่จัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการประกอบด้วยกลุ่มทำงานต่างๆ ที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ

60.internet กลุ่มเครือข่ายเป็นเครือข่ายใดๆ ที่ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยหลายเครือข่าย (สังเกตการใช้ตัวอักษร i ตัวเล็ก)

61.Internet อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีผู้ใช้ทั่วโลก ประกอบด้วยเครือข่ายย่อยที่ติดต่อกันผ่านโปรโตคอล TCP/IP, พัฒนามาจากอาร์พาเน็ต

62.Internet Information Provider ผู้ให้บริการข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตคือบุคคลหรือองค์กรที่จัดทำข้อมูลสำหรับให้ผู้อื่นอ่านบนอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการข้อมูลอาจจะมีโฮสต์เป็นของตัวเองและรันเซิร์ฟเวอร์ที่จัดส่งเอกสารได้เช่น โกเฟอร์เซิร์ฟเวรอ์ อิเมลล์เซิร์ฟเวรอณ หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ ผู้ให้บริการข้อมูลอาจจะฝากข้อมูลไว้กับโฮสต์อื่นก็ได้

63.Internat Service Privider ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ให้บริการการเชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตแก่บุคคลหรือองค์กรอื่น บริการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีหลายแบบเช่นอาจจะใช้งานอีเมลล์ได้เท่านั้น หรือให้บริการผ่านทางโทรศัพท์และการให้บริการเชื่อมต่อโดยตรง

64.Inverse multiplexing เป็นวิธีการใช้สารสื่อสารข้อมูลหลายสายในการสื่อสารข้อมูลช่องทางเดียว ตัวอย่างเช่น ระบบโทรศัพท์แบบ ISDN ทั่วไปจะมีช่องทางการสื่อสารขนาด 64 กิโลบิตต่อวินาทีอยู่สองช่องทาง ถ้ามีโปรแกรมหรือุปกรณ์สามารถทำ inverse multiplexing ได้จะทำให้สามารถใช้ช่องทางทั้งคู่ในการส่งข้อมูลหนึ่งๆ ได้โดยมีความเร็วเพิ่มเป็น 128 กิโลบิตต่อวินาที

65.IP address หมายเลขไอพีเป็นหมายเลขประจำตัวของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิธีการกำหนดหมายเลขไอพีได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอินเตอร์เน็ตไม่ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่หรือเป็นเพียงเครื่องพีซีธรรมดา หมายเลขไอพีจะต้องมีตัวเลขสี่ตัวคั่นด้วยจุด เช่น 35.8.2.61

66.Internet Relay Chat (IRC) กลุ่มผลัดเปลี่ยนพูดคุยในอินเทอร์เน็ต (ไออาร์ซี) การพูดคุยในอินเทอร์เน็ตในเวลาจริง ที่ผู้ใช้อีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่คนละซีกโลกได้ทันที การใช้กลุ่มผลัดเปลี่ยนพูดคุยในอินเทอร์เน็ตนี้ ผู้ใช้ต้องมีโปรแกรมลูกค้าของไออาร์ซีซึ่งจะแสดงรายการของ "ช่องสัญญาณ" (channels) ปัจจุบันของไออาร์ซี ชื่อของแต่ละช่องสัญญาณจะสร้างขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคนิคและให้ชื่อไว้

67.JFIF JPEG File Interchange Format เป็นไฟล์รูปภาพที่ผ่านการบีบอัดโดยวิธีของ JPEG มาแล้ว

68.JPEG Joint Photographic Experts Group เจเพ็กเป็นรูปแบบไฟล์รูปภาพชนิดหนึ่งที่ยอมให้ทำการบีบอัดในอัตราสูง วิธีการบีบอัดเจเพ็กจะทำให้มีการสูญเสียข้อมูลไปบางส่วนแต่ก็จะลดขนาดของไฟล์ลงได้มาก โปรแกรมไฟล์เจเพ็กจะทำงานช้ากว่าโปรแกรมที่ใช้แสดงไฟล์กิฟ

69.Jughead จั๊กเฮด บริการค้นหาในโกเฟอร์ (Gopher) ที่ทำให้เราสามารถค้นเนื้อที่โกเฟอร์ (Gopherspace) ทั้งหมดเพื่อให้คำสำคัญที่ปรากฏอยู่ในชื่อเรื่องสารบบ ถ้าต้องการทั้งชื่อเสียงสารบบและชื่อในเมนูควรใช้โปรแกรมเวโรนิคา (Veronica)

70.man pages แมนเพจเป็นหน้าเอกสารที่บอกรายละเอียดการใช้งานคำสั่งในยูนิกส์ซึ่งสามารถเรียกดูได้แบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ที่ทำงานภายใต้ระบบยูนิกซ์มักจะเตรียมเอกสารแมนเพจไว้และติดตั้งลงไปพร้อมกับตัวซอฟต์แวร์

71.login name ชื่อลงบันทึกเข้า ชื่อเฉพาะที่ผู้บริหารระบบกำหนดให้แก่ผู้ใช้แต่ละคนในข่ายงานเพื่อใช้ในการระบุว่าเป็นใคร เราต้องพิมพ์ชื่อและรหัสผ่านเพื่อเข้าไปในระบบได้

72.MIME Multipurpose Internet Mail Extension ไมม์เป็นส่วนขยายความสามารถของอินเตอรเน็ตมาตรฐานเก่า (ตามเอกสาร RFC 822) เพื่อให้สามารถแทรกข้อมูลไบนารีลงไปใช้ในข้อความของอีเมลล์ได้ มีผู้เสนอแนวความคิดนี้ตั้งแต่ปี 1992 และได้มีการนำมาใช้บนเครื่องหลายแบบ (มักจะมีชื่อว่า Meramail) และได้รับการยอมรับมากขึ้นว่าควรใช้เป็นมาตรฐานในการส่งข้อมูลมัลติมิเดียระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ที่ต่งกันได้ ไม่ว่าข้อมูลจะถูกส่งโดยอีเมลล์หรือไม่ก็ตาม

73.mirror บริการเงาเป็นบริการหนึ่งที่เกิดจากการคัดลอกบริการอื่น เช่นโหนดๆ หนึ่งอาจให้บริการโกเฟอรหรือเอฟทีพีของอีกโหนดหนึ่ง การจัดตั้งบริการเงานืมักทำกับโหนดที่มีผู้ใช้มากเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการ

74.Mosaic โมเซอิกเป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานหลายจุดประสงค์ที่พัฒนาโดยศูนย์แอพลิเคชั่นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (the National Center foe Supercomputing Application) โมเซอิกทำงานเป็นไคลเอน็นต์ของบริการบนอินเตอร์เน็ตได้หลายบริการ เช่น โกเฟอร์ เวยส์ เว็บ ข่าวยูสเน็ต และเอฟทีพีในระยะแรกพัฒนาขึ้นบนยูนิกซ์ ที่มีความสามารถในการแสดงกราฟฟิก แบบเอ็กซ์วินโดวส์และโมทีพ ปัจจุบันได้มีเวอร์ชั่นบนแมคอินทอชและไม่โครซอฟต์วินโดวส์

75.MPEG รูปแบบของไฟล์ที่คล้ายกับ JPEG แต่เป็นมาตรฐานไฟล์ของภาพเคลื่อนไหว (มาตรฐาน MPEG-2) จะสามารถเก็บเสียงในฟิล์มได้ด้วย) multiplex วิธีการส่งข้อมูลหลายชุดไปบนสื่อตัวเดัยวกัน เช่นสายเคเบิลโคแอกเซียลแบบบรอดแบนด์ หรือสายไฟเบอร์ออพติกเพียงเส้นเดียวมักจะนำข้อมูลได้หลายช่องทาง

76.modem โมเด็ม modem เป็นคำที่ย่อมาจาก "modulator" และ "demodulator" หมายถึง ตัวกล้ำและแยกสัญญาณโมเด็มเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณดิจิทอลให้เป็นสัญญาณอะนะล็อก เพื่อสามารถส่งผ่านไปทางสายโทรศัพท์ได้ และก็เช่นเดียวกันแปลงสัญญาอะนะล็อกที่ส่งมาให้กลับเป็นสัญญาณดิจิทอลได้ ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยระบบดิจิทอล แต่โทรศะพท์ทำงานในระบบอะนะล็อก ดังนั้น เมื่อจะส่งข้อมูลในระบบดิจิทอลจากคอมพิวเตอร์ผ่านไปทางสายโทรศัพท์ จึงต้องใช้โมเด็มเพื่อแปลงสัญญาณนั้นให้เป็นสัญญาญอะนะล็อกเสียก่อนจึงส่งไปทางสายโทรศัพท์ได้ และเมื่อสัญญาณนั้นส่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางแล้ว คอมพิวเตอร์เครื่องปลายทางนั้นก็ต้องมีโมเด็มเพื่อเแปลงสัญญาณอะนะล็อกที่ส่งมาให้กลับเป็นสัญญาณดิจิทอลอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งเข้าคอมพิวเตอร์ได้ เรามักจะใช้โมเด็มในการแลกเปลี่ยนโปรแกรมและข้อมูลต่างๆ กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ หรือใช้ในการบริการสารสนเทศเชื่อมตรงเพื่อรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ ความเร็วโมเด็มใช้ในการส่งข้อมูลวัดเป็นหน่วยเรียกว่า "บิตต่อวินาที" (bits per second : bps ) ซึ่งในทางเทคนิคแล้วจะไม่เป็นสิ่งเดียวกับ "บอด" (baud) ถึงแม้ว่าคำนี้จะมีการใช้สับเปลี่ยนกันได้ก็ตามโมเด็มจะมีความเร็วในการทำงานแตกต่างกันในแต่ละเครื่อง ตั้งแต่ 2,400 บิตต่อวินาทีถึงเร็วสูงสุด 28,800 บิตต่อวินาที

77.name server เนมเซิร์ฟเวอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำการค้นหาข้อมูลในระบบชื่อโดเมนให้กับไคลเอ็นต์ เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังโฮสต์บนอินเตอร์เน็ตด้วยการกำหนดชื่อโดเมน ซอฟต์แวร์ที่เครื่องของคุณจะสอบถามเนมเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในระบบ ซึ่งเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณอาจจะค้นหาเลขไอพีให้ได้ (ถ้าหมายเลขนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของเนมเซิร์ฟเวอร์) หรือสามารถบอกเครื่องของคุณได้ว่าจะไปหาหมายเลขไอพีของเครื่องที่ต้องการติดต่อได้จากเนมเซืร์ฟเวอร์ใด The net เน็ตเป็นชื่อทั่วไปที่ใช้เรียกโลกของข้อมูลออนไลน์ บางครั้งก็หมายถึงอินเตอร์เน็ตบางครั้งก็มีความหมายกว้างกว่า ถ้ามีคนพูดว่า "ผมพบวิธีแกปัญหาวินโดว์ของผมบนเน็ต" อาจจะหมายความว่าเขาได้คำตอบจากข่าวยูสเน็ตหรือเมลลิ่งงิสต์ ถ้าข้อมูลใด "อยู่ในเน็ต" อาจจะหมายความว่าจะใช้ข้อมูลนั้นได้โดยโกเฟอร์ เวิล์ดไวด์เว็บ หรือ anonymous FTP

78.NIC (Network Information Center) ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายหรือนิค ผลงานของนิคที่ช่วยสนับสนุนอินเตอร์เน็ตมีอยู่เป็นเวลาหลายปีแล้ว ปัจจุบันงานของนิคที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ InterNIC ซึ่งเป็นหน่วยงานให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มี NFS เป็นผู้ให้ทุน สามารถหารายละเอียดบริการของ InterNIC ได้จากโกเฟอร์ (is.internic.net หมายเลขพอร์ต 70)

79.NIC Network Interface Cardการ์ดติดต่อกับเครือข่าย เป็นชื่อทั่วไปของฮาร์ดแวร์การ์ดที่เสียงลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายท้องถิ่น มีผู้ผลิตการ์ดสำหรับติดต่อกับเครือข่ายมากกว่า 100 แห่งบนเครื่องพีซี และเครื่องพีซีบางเครื่องก็มีวงจรติดต่อกับเครือข่ายอยู่ในตัวแล้ว

80.NNTP Network News Transmission Protocol เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งข่าวในเครือข่ายของยูสเน็ต

81.node บัพ, จุดต่อ , ปม , ข้อ จุดเชื่อมในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ที่สามารถสร้าง รับ หรือซ้ำข้อความ จุดต่อนี้จะเป็นจุดที่สถานีงานเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องบริการแม่ข่าย ในจุดต่อจะมีเครื่องซ้ำสัญญาณ เครื่องบริการแฟ้มและอุปกรณ์รอบข้างที่ใช้ร่วมกัน

82.packet แพคเก็ตเป็นกลุ่มข้อมูลที่ส่งไปพร้อมๆ กันในเครือข่าย เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มข้อมูลที่ส่งในเครือข่ายทั่วไปทั้งในอีเธอร์เน็ต ในไอพีและในเครือข่ายชนิดอื่น

83.packet switching network เป็นชนิดของเครือข่ายที่ใช้วิธีแยกส่งแพคเก็จแต่ละแพคเก็ตไปตามเส้นทางต่างๆ ข้อมูลเริ่มส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งอาจถูกแยกเป็นแพคเก็ตหลายแพคเก็ตและส่งไปตามเส้นทางที่ต่างกันออกไปได้

84.pager เพจเจอร์เป็นโปรแกรมยูทิลิตี้ที่ใช้ในการแสดงข้อมูลไฟล์ในไฟล์ทีละหนึ่งหน้าจอ เพจเจอร์ที่นิยมใช้ในระบบยูนิกซ์คือโปรแกรม "more" และโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงจาก more คือ less ที่สามารถเลื่อนข้อมูลไปข้างหน้าและถอยหลังได้ ให้ดูที่คำว่า browser เพิ่มเติม

85.PH เป็นโปรแกรมไคลเอ็นต์ที่สามารถค้นข้อมูลสมุดโทรศัพท์ประเภท CSO ได้

86.platform แพลตฟอร์มหมายถึงสภาวะแวดล้อมที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบหนึ่ง เช่น แพลตฟอร์มเอ็มเแสดอสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซีพียู 80486, ยูนิกส์ บนเครื่องซัน SPARCstation, System 7 บนเครื่องแมคอินทอช Powerbook 180

87.PostScript โพสต์สคริปต์เป็นภาษาสำหรับเครื่องพิมพ์จากบริษัทอโดบี เป็นภาษาที่ใช้กันมากในงานพิมพ์แบบเดสค์ท็อป เอกสารที่อยู่ในรูปของโพสต์สคริปต์มักจะมีการแลกเปลี่ยนกันในอินเตอร์เน็ตและนำมาพิมพ์ออกเครื่องพิมพเลเซอร์

88.remote control program โปรแกรมควบคุมระยะไกล โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ให้เราเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องได้เพื่อสามารถใช้เครื่องหนึ่งเพื่อควบคุมอีกเครื่องหนึ่ง

89.selector string ตริงตัวเลือกเป็นกลุ่มตัวอักขระที่มีอยู่ในเมนูของโกเฟอร์แต่ละรายการสตริงตัวเลือก จะถูกส่งไปยังโกเฟอร์ไคลเอ็นต์โปรแกรมพร้อมด้วยชื่อของเอกสาร, หมายเลขไอพีของโฮสต์และหมายเลขทีซีพีพอร์ต ที่มีโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ เมื่อผู้ใช้เลือกรายการในเมนู ไคลเอ็นต์จะส่งสตริงตัวเลือกนี้กลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เซิร์ฟเวอร์ทราบว่าจะต้องส่งไฟล์ใดไปยังไคลเอ็นต์ สตริงตัวเลือกเองไม่มีความหมายใด ๆ ต่อโปรแกรมไคลเอ็นต์บางครั้งก็เรียกว่า "path"

90.SGML Standard Generalized Markup Language ภาษา SGML เป็นข้อกำหนด (เช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO) ที่กำหนดวิธีการอธิบายโครงสร้างของเอกสารฝังไว้ในตัวเอกสารเอง หมู่นักศึกษา, อาจารย์และผู้จัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นิยมใช้ SGML ในการสร้างรูปแบบต่าง ๆ จากเอกสารฉบับเดียว และใช้ในการนำเอาเอกสารมาใช้ใหม่ ภาษา () ที่ใช้ในเวิลด์ไวด์เว็บก็ถือว่าเป็นภาษา SGML ประเภทหนึ่ง

91.SLIP Serial Line IP สลิปเป็นโปรโตคอลที่ทำการเชื่อมต่อเข้ากับอินเตอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ ทำให้ใช้บริการของทีซีพี/ไอพีผ่านสายโทรศัพท์ได้ โปรโตคอลใหม่ที่ดีกว่าคือ PPP กำลังมาแทน SLIP

92.SMTP Simple Mail Transfer Protocol โปรโตคอลการส่งเมลล์อย่างง่ายเป็นโปรโตคอลที่ใช้ส่งเมลล์บนโปรโตคอลทีซีพี/ไอพีเช่นในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรัยโปรแกรมที่ชื่อ SMTP แต่โปรแกรมอีเมลล์ทั่วไปจะรู้วิธีใช้โปรโตคอลนี้

93.Snail mail สเนลเมลล์หมายถึงวิธีการส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ทั่วไป เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้แตกต่างจากอีเมลล์

Surfing การโต้คลื่นเป็นคำที่รเยกการค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตโดยไม่มีจุดประสงค์ที่แน่นอนจากเอกสารหนึ่ง ไปยังอีกเอกสารหนึ่งและจากโฮสต์หนึ่งไปยังอีกโฮสต์หนึ่ง ไคลเอ็นต์ประเภทโกเฟอร์ทำให้เกิดคำว่าโต้คลื่นขึ้นเพราะเป็นโปรแกรมที่ทำให้การท่องไปในอินเตอร์เน็ตทำได้โดยง่าย

94.Sysop System Operator โอเปอร์เรเตอร์ระบบเป็นชื่อที่ใช้ในกลุ่มผู้ใช้ระบบกระดานข่าวหมายถึงผู้ดูแลระบบ BBS ในกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจะใช้คำว่า ผู้บริหารระบบ "system manager" หรือ ผู้ดูแล "system administrator" สำหรับผู้ที่จัการเรื่องระบบคอมพิวเตอร์, ใช้คำว่าผู้บริหารเครือข่าย " network manager" สำหรับผู้จัดการเครือข่าย และผู้ไกล่เกลี่ย "moderator" หรือเจ้าของลิสต์ "list owner" สำหรับผู้ดูแลเมลลิ่งลิสต์

95.System administrator เป็นผู้ที่ดูแลและบริหารระบบปฏิบัติการและโปรแกรมหลักๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ มักจะเป็นผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม เทียบได้กับคำว่า นักโปรแกรมระบบ "system programmer" ในสมัยของเมนเฟรม

96.TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocolในทางเทคนิคแล้วทีซีพีและไอพีเป็นโปรโตคอลสองโปรโตคอลที่ต่างกัน เมื่อนำมาใช้งานร่วมกันจะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกันได้ การส่งข้อมูลไปในเรื่อข่ายของทีซีพี/ไอพีมีความเชื่อถือได้สูง การเชื่อมต่อด้วยทีซีพี/ไอพีจะต้องเชื่อมต่อกับ "พอร์ต" (เช่นโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์มักจะใช้พอร์ตหมายเลข 70) ซึ่งทำให้เครื่องหนึ่งเครื่องสามารถเชื่อมต่อ่ได้หลายช่องทาง

97.TN3270 เป็นโปรแกรมที่คล้ายกับเทลเน็ต สามารถติดต่อกับเครื่องไอบีเอ็มเมนเฟรมที่ใช้เทอร์มินัลแบบ 3270 ผ่านทีซีพี/ไอพีได้

98.Trojan Horse ม้าโทรจัน เป็นชนิดของโปรแกรมที่จู่โจมระบบคอมพิวเตอร์ โดยมักจะหลอกลวงว่าเป็นโปรแกรมปกติ ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นโปรแกรมที่แสดงหน้าจอให้ล็อกอินเหมือนในระบบทั่วไป

99.Talk ทอล์ก หนึ่งในเจ็ดของลำดับชั้นกลุ่มอภิปรายมาตรฐานในยูสเน็ต กลุ่มอภิปรายนี้จะมีการแสดงออกเกี่ยวกับหัวข้อที่กำลังเป็นที่โต้เถียงกันและมักจะเป็นการถกเถียงกันอย่างรุนแรง

100.Telnet เทลเน็ต กฎเกณฑ์ในอินเทอร์เน็ตที่ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถลงบันทึกเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมโยงกันในอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถสื่อสารโดยตรงกับกฎเกณฑ์ควบคุมการส่งผ่านตามมาตรฐานอินเทอร์เน็ต (TCP/IP) ได้ โดยที่เทลเน็ตจะสร้างคอมพิวเตอร์เครื่องปลายทางเรียกว่า "เครื่องปลายทางเสมือนข่ายงาน" (network virtual terminal) ขึ้นมา ความสามารถนี้จะใช้กันบ่อย เพื่อให้ติดต่อสื่อสารกับระบบศูนย์รวมข่าว (BBS) และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ได้ ตัวอย่างเช่นเรามักจะเห็นจุดเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlinks) ไปยังเทลเน็ตอยู่บ่อยๆ ในขณะที่เลือกอ่านในเวิลด์ไวด์เว็บ ถ้าเราคลิดที่จุดเชื่อมโยงนั้น การเลือกอ่านของเราจะเริ่มต้นโปรแกรมผู้ช่วยในเทลเน็ต และเราจะเห็นหน้าต่างคำสั่งที่มีเฉพาะข้อความ ขึ้นในหน้าต่างนี้เราสามารถพิมพ์คำสั่งและดูการตอบสนองของระบบระยะไกลได้

101.Uniform Resource Identifler (URI) ชื่อประจำตัวทรัพยากรร่วมเป็นคำกว้างๆ ที่ใช้อธิบายทรัพยากรรอินเตอร์เน็ตที่เป็นมาตรฐาน หน่วยวิศวกรรมอินเตอร์เน็ตกำลังประดิษฐ์ การกำหนดตำแหน่งของทรัพยากรร่วม (Uniform Resource Locator) ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการตั้งชื่อเอกสารที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เรื่องหนึ่งๆ (เทียบได้กับหมายเลข ISBN) มาตรฐานอีกมารฐานหนึ่งคือชื่อทรัพยากรร่วม (Uniform Resource Name) จะเป็นชื่อของเอกสาร หรือทรัพยากรที่ไม่ขึ้นกับที่เก็บ URI บางชนิดอาจจะใช้ในการอ้างอิงถึงเอกสารอื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบออนไลน์

102.Uniform Resource Locator (URL) การกำหนดตำแหน่งของทรัพยากรร่วมเป็นชื่อประจำตัวของเอกสารหรือบริการบนอินเตอร์เน็ต ใช้ในกลุ่มผู้ใช้เวิลด์ไวด์เว็บมาตรฐาน URI จะรวมเอา URI เข้าไว้ด้วย

103.Union list ยูเนี่ยนลิสต์เป็นลิสต์ที่เกิดจากการรวมลิสต์มากกว่าหนึ่งลิสต์เข้าด้วยกันบรรณารักษ์มักใช้คำนี้เมื่อทำการรวมรายชื่อ หนังสือเข้าด้วยกันเป็นรายชื่อหนังสือที่ครบสมบูรณ์ ผลที่ได้จะเป็นรายชื่อหนังสือที่มีทั้งหมด เพิ่งจะเริ่มมีการนำมาใช้ในอินเตอร์เน็ต

104.Usernet News ข่าวยูสเน็ตเป็นระบบการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ต ในระบบข่าวยูสเน็ตจะประกอบไปด้วย โปรแกรมส่งข่าวที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวิอร์หนึ่ง และโปรแกรมอ่านข่าว (ซึ่งเป็นโปรแกรมไคลเอ็นต์ที่ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรโตคอล NNTP)

105.Usenet ยูสเน็ต ย่อมาจาก Users network ระบบศูนย์รวมข่าวขนาดใหญ่ และชั้นนำที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบยูนิกซ์และเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตและข่ายงานคอมพิวเตอร์อื่นๆ คาดว่า จะมีผู้ใช้ยูสเน็ตในแต่ละวันมากกว่า 15 ล้านคนในมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ภายในยูสเน็ตจะประกอบด้วยกลุ่มอภิปรายหรือกลุ่มสนทนาในหัวข้อทุกเรื่องและยังมีเรื่องที่เรานึกไม่ถึงอีกด้วย โดยที่แต่ละกลุ่มอภิปรายจะรวมความคิดมุ่งไปในเรื่องเฉพาะ เช่น รถแข่ง อาวุธปืน การเมือง เพลงแจ๊ส ประวัติศาสตร์อเมริกัน เหล่านี้เป็นต้น ผู้ใช้ยูสเน็ตสามารถอ่าน ข้อความและตอบไปยังกลุ่มอภิปรายเหล่านั้นได้

106.VAN Value Added Network เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการนอกเหนือไปจากการเป็นช่องทางส่งข้อมูลธรรมดา เช่นให้บริการอีเมลล์ เมลลลิ่งลิสต์ และมีเครื่องมือเข้าใช้ข้อมูลเช่น โกเฟอร์ เวิลด์ไวด์เว็บและเวย์ส

107.Veronica เวอรอนิก้าเป็นบริการรบนอินเตอร์เน็ตที่ใช้สร้างดัชนีชื่อเอกสารในโกเฟอร์ พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเนวาดา เซิร์ฟเวอร์ของเวอรอนิก้าจะทำการติดต่อไปยังโกเฟอร์ทั้งหมดที่มันสามารถติดต่อได้และสร้างดัชนีของชื่อเอกสารมาตรฐานที่นำไปใช้ในโกเฟอร์ได้

108.Virtual library ห้องสมุดเสมือนเป็นแหล่งเก็บหนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ที่ถูกจัดอย่างเป็นระบบในเครือข่าย มักจะหมายถึงวิธีการเข้าใช้เอกสารออนไลน์ทั้งหมดจากห้องสมุดหลายแห่ง ทำให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถค้นหนังสือ ทุกเล่มที่มีในห้องสมุดทั้งหมดได้

109.VT 100 เป็นโปรโตรคอลหลักที่ทำให้ผู้ใช้สั่งงานเทอร์มินัลได้เต็มหน้าจอมาตรฐาน VT 100 กำหนดขึ้นโดยบริษัท Digital Equipment Corporationในช่วงทศวรรษ 1970 โปรแกรมจำลองเทอร์มินัลส่วนมาก ( เช่นเคอร์มิท โปรคอม ) จะจำลองโปรโตคอล VT100 หรือโปรโตคอลที่ใหม่กว่าเช่น VT220, VT320

110.v.fast ( อ่านว่า วี - ดอท - ฟาสต์ ) เป็นคำที่ใช้เรียกโมเด็มรุ่นต่อไปที่จะมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงถึง 28,000 บิตต่อวินาที

111.V.32/V.32 bis เป็นคู่มาตรฐานสากลของโมเด็มที่มีความเร็วในการสื่อสารข้อมูลที่ 14,400 บิตต่อวินาที ปัจจุบันโมเด็มที่นิยมใช้มักจะใช้มาตรฐาน V.32/V.32 bis ร่วมกับมาตรฐาน V.42 ที่มีความสามารถในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดจากการส่งและสามารถส่งข้อมูลได้มากถึง 57,600 บิตต่อวินาที

112.V.42 มาตรฐานสากลสำหรับการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ผิดผลาดจากการส่งผ่านโมเด็ม

113.V.42 bis มาตรฐานสากลสำหรับการบีบอัดข้อมูลก่อนการส่งของโมเด็ม

114.Verinica เวโรนิคา บริการค้นหาในโกเฟอร์ (Gopher) ที่ตรวจฐานข้อมูลของหัวเรื่องสารบบโกเฟอร์และทรัพยากรต่างๆ เช่น เอกสาร ภาพกราฟฟิก ภาพยนตร์ และเสียง เป็นต้น แล้วก่อให้เกิดรายการเลือกใหม่ในโกเฟอร์ที่บรรจุผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นหานั้นไว้

115.WAIS Wide Area Information Servers เวย์สเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาค้นเอกสารจากเวย์ส เซิร์ฟเวอร์หลายๆ เซิร์ฟเวอร์เวย์สทำงานตามมาตรฐาน Z39.50-1988 เริ่มนำมาใช้งานและทำให้แพร่หลายโดยบริษัท Thinking Machines Corporation ปัจจุบันเวย์สมีทั้งรุ่นที่ขายโดยบริษัท WAIS, Inc. และรุ่นที่เป็นพับบลิกโดเมน ( โดย Clearinghouse for Networked Information Discory and Retrieval) โกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้เวย์สในการค้นข้อมูลได้และดัชนีในโกเฟอร์เซิร์ฟเวอร์บนยูนิกซ์ สามารถชี้ไปยังเวย์สเซิร์ฟเวอร์ได้

116.White pages ไวท์เพจเจสเป็นบริการรายชื่อที่จัดรูปแบบสมุดโทรศัพท์ คือจัดเรียงขอ้มูลตามชื่อของบุคคล ที่อยู่ หรือตามทรัพยากรที่ต้องการค้นหา

117.Whois ฮูอีสเป็นโปรโตคอลอย่างง่าย (และซอฟต์แวร์ ) ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในบริการรายชื่อ Whois++ ในอินเตอร์เน็ต ฮูอีสใช้ในการค้นหาอินเตอร์เน็ตโฮสต์ที่ลงทะเบียนไว้กับ InterNic และเป็นเครื่องมือในการจัดพิมพ์ข้อมูลรายชื่อต่างๆ บนโฮสต์หลายที่ในอินเตอร์เน็ต

118.wide area network เครือข่ายระยะกว้างเป็นเครือข่ายที่ครอบคลุมบริเวณกว้าง เช่น คลุมทั่วจังหวัด คลุมทั้งประเทศหรือระหว่างประเทศ

119.World-Wide Web เวิล์ดไวด์เว็บเป็นระบบการจัดส่งเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ผ่านเครือข่ายพัฒนาขึ้นโดย CERN ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง () สามารถทำการเชื่อมต่อไปยังเอกสารอื่นจากเอกสารหนึ่งได้ ซึ่งโกเฟอร์ไม่สามารถทำได้

120.Web เว็บ ชุดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกันในเวิล์ดไวด์เว็บหรือในระบบไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext) ใดๆ ที่เอกสารเหล่านี้มารวมอยู่ด้วยกัน และมีการนำเสนอในลักษณะไฮเพอร์เท็กซ์หรือข้อความหลายมิติ โดยที่เอกสารเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องเก็บอยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์เดียวกันก็ได้ แต่จะมีการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเห็นได้ชัด และมีการสำรวจภายในเอกสารด้วยปุ่มสำรวจ (navigation buttons) โดยปกติแล้วเว็บจะรวมเอาหน้าต้อนรับ (welcome page) ที่ให้บริการเหมือนกับเอกสารระดับบนที่เรียกว่า ("home page") ของเว็บไว้ด้วย

121.Web browser การเลือกอ่านในเว็บ โปรแกรมสำหรับดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และจัดหาการเข้าถึงไปยังเวิล์ดไวด์เว็บ การเลือกอ่านในเว็บจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ การเลือกอ่านเฉพาะข้อความ (text-only browser) และการเลือกอ่านแบบกราฟฟิก (graphical Web browsers) ดังเช่นการใช้ในโปรแกรมเอ็นซีเอสเอ มอเซอิก (NCSA Mosaic) และเน็ตสเคป นาวิเกเทอร์ (Netscape Navigator) การเลือกอ่านแบบกราฟฟิกจะเป็นที่นิยมใช้มากกว่าเนื่องจากเราสามารถเห็นภาพกราฟฟิก แบบอักษรและการจัดหาหน้าเอกสารได้

122.Web server เครื่องบริการเว็บ โปรแกรมที่รับการร้องขอ (request) สำหรับสารสนเทศที่เป็นไปตามกฏเกณฑ์ในการส่งไฮเพอร์เท็กซ์ (HTTP) ในเวิล์ดไวด์เว็บ เครื่องบริการจะประมวลการร้องขอเหล่านี้และส่งเอกสารไปให้ตามที่ร้องขอเครื่องบริการเว็บได้มีการพัฒนาไว้สำหรับระบบคอมพิวเตอร์เกือบทุกระบบ รวมถึงสถานียูนิกซ์,ระบบไมโครซอฟท์ วินโดวส์ 95, ไมโครซอฟต์ วินโดวส์ เอ็นที และระบบแมคอินทอช

123.Web site ที่ตั้งเว็บ ระบบคอมพิวเตอร์ในเวิล์ดไวด์เว็บที่ดำเนินงานเครื่องบริการเว็บ และได้รับการจัดไว้สำหรับเอกสารในเว็บด้วย

124.Whois ฮูอีส โปรแกรมอรรถประโยชน์ในยูนิกซ์ที่ดำเนินงานโดยเครื่องบริการฮูอีส (whois server) ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถหาที่ตั้งของเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงสารสนเทศอื่นๆ ของบุคคลที่มีบัญชีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์เดียวกันได้ด้วย

125.Whois server เครื่องบริการฮูอีส โปรแกรมอินเทอร์เน็ตที่รับการร้องขอที่เข้ามาสำหรับเลขที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และหมายเลขโทรศัพท์ และพยายามจัดหารสารสนเทศเหล่านี้โดยการค้นหาฐานข้อมูลและของผู้ถือบัญชีเหล่านี้ให้

126.Wide Area Information Server (WAIS) เครื่องบริการสารสนเทศบริเวณกว้าง (เวส) ระบบที่ใช้ฐานยูนิกซ์ (UNIX-based system) ที่เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ต โดยที่โปรแกรมจะให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสารที่เก็บถาวรทั่วโลกสำหรับทรัพยากรที่เป็นชุดของคำสำคัญ

127.Wide Area Network (WAN) ช่วยงานบริเวณกว้าง (แวน) ข่ายงานที่อยู่ห่างไกลกันมากแต่ติดต่อกันด้วยระบบการสื่อสารทางไกลความเร็วสูง หรือโดยยการใช้การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมเพื่อเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ให้ติดต่อถึงกันได้ ข่ายงานแต่ละข่ายงานจะอยู่ห่างดันประมาณ 2 ไมล์ ซึ่งไกลกว่าข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) ที่อาจอยู่ภายในอาคารหรือบริเวณมหาวิทยาลัยเดียวกัน

128.Winsock วินช็อก ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ (API) ที่ยอมให้วินโดวส์สามารถติดต่อกับกฎเกณฑ์ควบคุมการส่งผ่านข้อความไปมาระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในระบบวินโดวส์ได้

129.World Wide Web (WWW,W3) เวิล์ดไวด์เว็บ ระบบข้อความหลายมิติหรือไฮเพอร์เท็กซ์ (hypertext system) ทั่วลกที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการส่งผ่านข้อมูลในระบบไฮเพอร์เท็กซ์ เราสามารถทำการสำรวจได้โดยใช้จุดเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink) เพื่อแสดงเอกสารอกีฉบับหนึ่งที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้อ่านโดยที่เอกสารนั้นจะบรรจุจุดเชื่อมโยงไว้เช่นกัน

130.xbm ไฟล์ประเภทบิตแมพของเอ็กซ์วินโดวส์เป็นรูปแบบการเก็บรูปภาพของกลุ่มผู้ใช้โปรโตคอล X

131.X Window เป็นมาตรฐานการติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟฟิกผ่านเครือข่ายทีซีพี/ไอพีพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซสและ X consortium วิธีการทำงานของเอ็กซ์วินโดวส์จะตรงกันข้ามกับวิธีการทำงานแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์กล่าวคือ เอ็กซ์เซิร์ฟเวอร์จะทำงานอยู่ที่เครื่องของผู้ใช้และคอยรับการติดต่อจากเอ็กซ์ไคลเอ็นต์ที่อาจจะทำงานอยู่ที่เครื่องอื่นเพื่อให้ไคลเอ็นต์ควบคุมหน้าจอของเครื่องผู้ใช้และรอรับคำสั่งจากผู้ใช้ โปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นจำนวนมาก ทำงานภายใต้เอ็กซ์วินโดวส์ คำว่าเอ็กซ์วินโดวส์บางครั้งก็เรียกสั้นๆ โดยใช้คำว่าเอ็กซ์เท่านั้น ในทางเทคนิคแล้วเอ็กซ์เป็นเพียงโปรโตคอล หรือข้อกำหนดในการติดต่อ เท่านั้น ต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า ผู้จัดการวินโดวส์ (window manager) ทำงานอยู่ด้วยจึงจะใช้งานเอ็กซ์ได้

132.X.25 เป็นโปรโตคอลการสื่อสารที่นิยมใช้ในเครือข่ายข้อมูลระหว่างทศวรรษ 1970 และ 1980 ปัจจุบันยังคงมีใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างจุดสองจุดในเครือข่าย

133.X.400 เป็นมาตรฐานในการกำหนดแอดเดรสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลอีเมลล์ วิธีการกำหนดเอดเดรสของ 134.X.400 เป็นลำดับชั้น (hierachical) ใช้งานได้กว้างและคนป้องกันไม่ให้คนอ่านได้

135.X.500 เป็นวิธีจัดรายชื่อข้อมูลที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ เป็นลำดับชั้นเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายมาตรฐาน X.500 ใช้งานได้กว้างมาก ได้รับการออกแบบให้สามารถจัดข้อมูลขององค์กรทุกองค์กร ข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนจากทุกประเทศในโลกได้ มักจะใช้เสริมการทำงานของ X.400

136.Yellow pages เยลโล่เพจเจส เป็นบริการรายชื่อที่จัดรูปแบบตามสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองคือจัดเรียงรายชื่อข้อมูลตามประเภทของบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น