24/1/52

Advance windows xp setting

Windows XP tip
1.ลบชื่อเวบ
1. ปิดหน้าต่าง IE ให้หมดก่อน จากนั้นไปที่เมนู Start -> Run... และพิมพ์คำว่า regedit กด OK
2. เมื่อโปรแกรม Registry Editor เปิดขึ้นมา ให้เข้าไปในHKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerTypedURLsคลิกที่ Folder ที่ชื่อ TypedURLsหน้าต่างด้านขวามือจะเห็น URL ต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในช่อง Address นั่นเอง จะเห็นว่าเริ่มต้นจากตัวแปร url1 เรียงหรือสลับกันไปเรื่อยๆ Default จะมีแค่ url1-25
3. วิธีลบ ให้คลิกขวาที่ URL ที่ต้องการจะลบ จากนั้นเลือก Delete เพื่อทำการลบ
4. และต้องเปลี่ยนชื่อตัวแปร URL ตัวสุดท้าย เป็นชื่อตัวแปร URL ตัวที่ลบไป เช่น ลบตัวแปร URL ที่ชื่อ url7 ออกไป และตัวแปร URL ตัวสุดท้ายคือ url25 ต้องทำการเปลี่ยนชื่อ
url25 เป็น url7 ด้วย โดยคลิกขวาที่ URL ตัวสุดท้าย และเลือก Rename จากนั้นก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรนี้เป็น url7
5.ปิดหน้าต่าง Registry แล้วกลับมาเปิด IE ดู จะเห็นว่า URL ตัวที่ไม่ต้องการ ถูกลบไปแล้ว


2.แสดงข้อความที่ต้องการ ถ้าเครื่องคุณต้อง Login นะครับ มันจะแสดงตรงให้ใส่ Pass ครับHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogonคลิ๊กขวา เลือก New - -> String Value แล้วตั้งชื่อว่า LogonPromptให้ double click ขึ้นมาแล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการ

3.การนำข้อความมาใส่ไว้ข้างนาฬิกาตรง Taskbar ให้ดูแปลกไปครับ มาดูวิธีทำกันเลยดีกว่าเข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USER>CONTROL>Internationalแก้ไขดังต่อไปนี้sTimeFormet คลิกขวาแล้วเลือก Modify ให้ใส่ค่าเป็น H:mm:ss tts1159 " " ให่ใส่คาเป็น ข้อความของคุณที่จะมาแทนคำว่า PMs2359 " " ให้ใส่ค่าเป็น ข้อความของคุณที่จะมาแทนคำว่า AM

4.ลบ Content Advisor และ Ratings Password ใน IE ออก (WinAll)ถ้าคุณเปิดใช้ Content Advisor ของ Internet Explorer เพื่อกำหนด rating ในการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ แล้วคุณลืมรหัสผ่าน สามารถแก้ไขได้โดยลบคีย์ตามด้านล่างออก
การตั้งค่าต่างๆใน Content Advisor ก็จะถูกยกเลิกSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesRatings]

5.เปลี่ยน Password Expiry Warning จากค่ามาตรฐาน 14 วัน (Windows NT/2000/XP)การตั้งค่าในข้อนี้จะเป็นการเปลี่ยนจำนวนวันที่แจ้งเตือน ก่อนที่พาสเวิร์ดของยูสเซอร์จะหมดอายุ โดยค้นหาคีย์ DWORD value ที่ชื่อ passwordexpirywarning แล้วตั้งค่าตามด้าน
ล่างSettings :System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: PasswordExpiryWarningData Type: REG_DWORDData: (Number of Days)

6.เปลี่ยนสี Files หรือ Folders ที่เข้ารหัส (Windows XP)เมื่อ Files หรือ Folders ถูกเข้ารหัสมันจะแสดงใน Windows Explorer ในสีที่แตกต่างออกไป การตั้งค่าในข้อนี้จะเป็นการกำหนดค่าสีตามที่ต้องการ โดยค้นหาคีย์ Binary
value ที่ชื่อ AltEncryptionColor ถ้าไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่ แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :User Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer]Value Name: AltEncryptionColorData Type: REG_BINARY (Binary Value)Value Data: RR GG BB 00 (default = 00 80 40 00)

7.ระงับการแจ้งเตือนพื้นที่ว่างบนดิสก์เหลือน้อย (Windows XP)โดยค่ามาตรฐานแล้ว Windows XP จะแจ้งให้ทราบเมื่อฮาร์ดดิสก์มีพื่นที่เหลือน้อยกว่ากว่า 200 MB การตั้งค่าในข้อนี้จะปิดความสามารถดังกล่าว โดยค้นหาคีย์ DWORD value ที่ชื่อ
NoLowDiskSpaceChecks ถ้าไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่ แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :User Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoLowDiskSpaceChecksData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = default, 1 = disable messages)

8.เอา Username ออกจากสตาร์ตเมนู (Windows XP)การตั้งค่าในข้อนี้จะเป็นการนำ Username ที่แสดงอยู่ด้านบนของสตาร์ตเมนูออก โดยค้นหาคีย์ DWORD value ที่ชื่อ NoUserNameInStartMenu ถ้าไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่ แล้ว
ตั้งค่าตามด้านล่างหมายเหตุ: การตั้งค่าในข้อนี้จะไม่มีผลกับสตาร์ตเมนูแบบ Classic Start MenuSettings :User Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoUserNameInStartMenuData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = display username, 1 = hide username)

9.เอาปุ่ม "All Programs" ออกจากสตาร์ตเมนู (Windows XP)การตั้งค่าในข้อนี้จะเป็นการเอาปุ่ม All Programs ออกจากสตาร์ตเมนู โดยค้นหาคีย์ DWORD value ที่ชื่อ NoStartMenuMorePrograms ถ้าไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่ แล้ว
ตั้งค่าตามด้านล่างหมายเหตุ: การตั้งค่าในข้อนี้จะไม่มีผลกับสตาร์ตเมนูแบบ Classic Start MenuSettings :User Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoStartMenuMoreProgramsData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = default, 1 = disable button)Improve Core System Performance (Windows NT/2000/XP)

10.การปรับเปลี่ยนนี้จะปิดไม่ให้โค้ดหรือรหัสต่างๆ เช่นไฟล์ไดรเวอร์ หรือไฟล์ exe ถูกส่งไปยัง Pagefile แต่ให้ยังคงอยู่ที่ RAM เป็นผู้จัดการไฟล์เหล่านี้จะเร็วกว่าให้อาร์ดดิสค์จัดการ แต่
การปรับเปลี่ยนนี้ RAM จะต้องมีมากกว่า 256 MBSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management]Value Name: DisablePagingExecutiveData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = default, 1 = disable system paging)

11.Logon อัตโนมัติเข้าเครือข่าย(Windows NT/2000/XP)คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องของคุณล็อกออนโดยอัตโนมัตเข้าเครือข่ายได้ ทำดังนี้ท เพิ่มค่า string value ใหม่ตั้งชื่อ "DefaultUserName" และเซ็ตยูสเซอร์เนมที่ต้องการให้ล็อกออนอัตโนมัตท เพิ่มค่า string value ใหม่ตั้งชื่อ "DefaultPassword" และเซ็ตพาสเวิร์ดของยุสเซอร์ที่ต้องการให้ล็อกออนอัตโนมัตท เพิ่มค่า string value ใหม่ตั้งชื่อ "DefaultDomainName" และเซ็ตโดเมนของยูสเซอร์ท เพิ่มค่า string value ใหม่ตั้งชื่อ "AutoAdminLogon" เซ็ตค่าเป็น 1 เพื่อเอนเนเบิลล็อกออนอัตโนมัต, 0 เพื่อดิสเอเบิลล็อกออนอัตโนมัตหมายเหตุ การเซ็ตดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้อื่นสามารถใช้เครื่องโดยใช้ชื่อของท่านเข้าระบบได้Settings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: AutoAdminLogonData Type: REG_SZ (String Value)Value Data: (0=disable, 1=enable

12.การควบคุม System Cache (Windows NT/2000/XP)การเซ็ตนี้จะตรวจสอบดูว่าวินโดวส์ใช้ RAM ในการ Cache น้อยกว่า 4 MB หรือไม่ ค่าดีฟอลท์จะถูกปิดไว้ ให้หาคีย์ที่ชื่อ "LargeSystemCache" ถ้าไม่มีให้สร้างคีย์ DWORD
value ขึ้นใหม่ใช้ชื่อตามที่กล่าวข้างต้น สำหรับเครื่องที่มี RAM มากๆคือมากกว่า 256 MB ควรตั้งค่าเป็น 1 ถ้าน้อยกว่า 256 MB ควรตั้งค่าเป็น 0Settings :Key:[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management]Value Name: LargeSystemCacheData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: 0 for Workstations; 1 for Servers

13.เปลี่ยนข้อความที่โชว์บน Logon Box (Windows NT/2000/XP)คุณสามารถเปลี่ยนข้อความที่แสดงบนล็อกออนบ็อก โดยการสร้าง string value ใหม่ในชื่อ "LogonPrompt" และกำหนดข้อความที่ต้องการ ค่าดีฟอลท์ของข้อความนี้คือ "Enter
a user name and password that is valid for this system."หมายเหตุ: สำหรับ WindowsXP ต้องเปลี่ยน Logon Screen เป็นแบบ Classic เสียก่อนSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: LogonPromptData Type: REG_SZ (String Value)

14.ลบ Help ออกจาก StartMenu (Windows 2000/Me/XP)คุณสามารถ Help ออกจาก StartMenu ได้โดยค้นหาคีย์ที่ชื่อ "NoSMHelp" ถ้าไม่มีให้สร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoSMHelpData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

15.ลบ My Documents ออกจาก StartMenu (Windows 2000/Me/XP)คุณสามารถลบ My Documents ที่โชว์อยู่ภายใต้เมนู Documents ใน StartMenu โดยค้นหาคีย์ที่ชื่อ "NoSMMyDocs" ถ้าไม่มีให้สร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่
แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoSMMyDocsData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

16.ทำให้ SatrtMenu ไม่สามารถแก้ไขได้ (Windows 98/Me/2000/XP)ตามปกติแล้วยูสเซอร์สามารถคลิ๊กขวาที่ StartMenu แล้วทำการแก้ไข StartMenu ได้ แต่การปรับเปลี่ยนนี้จะจำกัดความสามารถดังกล่าว โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ
"NoChangeStartMenu" โดยเซ็ตค่า 0 อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนได้, 1 ไม่อนุญาตให้ปรับเปลี่ยนSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoChangeStartMenuData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = disable restriction, 1 = enable restriction)

17.ปรับเปลี่ยนไตเติลที่ Windows Logon และ Security Dialog (Windows NT/2000/XP)การปรับเปลี่ยนนี้ยอมให้คุณเพิ่มข้อความใน standard Windows Logon และ Windows Security dialog boxes โดยการค้นหาคีย์ที่ชื่อ "Welcome"
ถ้าไม่มีให้สร้างคีย์ String value ขึ้นมาใหม่หมายเหตุ: สำหรับ WindowsXP ต้องเปลี่ยน Logon Screen เป็นแบบ Classic เสียก่อนSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: WelcomeData Type: REG_SZ (String Value)Value Data: ข้อความที่ต้องการให้แสดง

18.ทำให้ StartMenu เป็นแบบ Scrolling (Windows 2000/Me/XP)เมื่อคุณมีรายการมากๆใน StartMenu จนล้นจอ วินโดวส์จะสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นแบบ Scrolling ได้ โดยค้นหาคีย์ที่ชื่อ
"StartMenuScrollPrograms" ถ้าไม่มีให้สร้างคีย์ String value ขึ้นใหม่Settings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]Value Name: StartMenuScrollProgramsData Type: REG_SZ (String Value)Value Data: "Yes" or "No"

19.ระงับคำสั่งรันโปรแกรมที่สั่งจากรันรีจิสทรี (Windows 98/Me/2000/XP)เมื่อวินโดวส์สตาร์ตอัพ จะมีโปรแกรมบางตัวที่รันขึ้นมาโดยคำสั่งรันจากรีจิสทรี เราสามารถสั่งระงับการสตาร์ตอัพโปรแกรมเหล่านั้นได้โดยการสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ดังต่อไปนี้DisableLocalMachineRunDisableLocalMachineRunOnceDisableCurrentUserRunDisableCurrentUserRunOnceSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: DisableLocalMachineRun, DisableLocalMachineRunOnce, DisableCurrentUserRun,
DisableCurrentUserRunOnceData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = enable run, 1 = disable run)

20.กำหนดจำนวน Recent Documents ที่โชว์บนสตาร์ตเมนู (Windows 2000/Me/XP)การตั้งค่านี้จะกำหนดจำนวน Recent Documents ที่จะโชว์บนสตาร์เมนู โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "MaxRecentDocs" และกำหนดจำนวน Recent
Documents ที่จะโชว์ โดยค่าดีฟอลท์เท่ากับ 15Settings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: MaxRecentDocsData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: Number of Documents ( Decimal mode )

21.เปลี่ยนขนาดแคชของ Windows File Protection (Windows 2000/XP)ระบบ Windows File Protection ( WFP ) จะทำการเก็บสำเนาของไฟล์ DLL และจะทำการรีเพลสไฟล์เหล่านี้ถ้าไฟล์ต้นฉบับเกิดเสียหรือสูญหาย การปรับเปลี่ยนในข้อนี้คุณ
สามารถกำหนดจำนวนพิ้นที่สูงสุดบนดิสค์ที่จะเก็บไฟล์แบ็คอัพ โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "SfcQuota" แล้วเซ็ตจำนวนพิ้นที่บนดิสค์เป็น MB (decimal mode)
เช่น 50 MB จะได้ค่าเท่ากับ 0x00000032 (50) ค่าดีฟอลท์จะเป็น 0xffffffff ( หรือประมาณ 300 MB )Settings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: SfcQuotaData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: Size in Megabytes (0xffffffff = default)

22.เปลี่ยนรูปแบบเอฟเฟคท์ของเมนูและทูลทิป (Windows XP)การปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอฟเฟคท์ของเมนูและทุลทิป ว่าจะให้แสดงแบบค่อยๆชัดขึ้น ( fade effect ) หรือแบบเลื่อนไหลออกมา ( scroll effect )
โดยค้นหาคีย์ที่ชื่อ "UserPreferencesMask" แล้วแก้ไขดิจิทที่ 2 เปลี่ยนเป็น '28' สำหรับรูปแบบ scroll effect และ '3e' สำหรับรูปแบบ fade effectUserPreferencesMask 3e 28 01 80 ( scroll effect )UserPreferencesMask 3e 3e 01 80 ( fade effect )Settings :Key: [HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop]Value Name: UserPreferencesMaskData Type: REG_BINARY (Binary Value)Value Data: 3e 28 01 80 = scroll effect , 3e 3e 01 80 = fade effect

23.เปลี่ยนการแสดงผล Control Panel เป็นเมนูไล่ระดับบนสตาร์ตเมนู (Windows 2000/Me/XP)โดยค่ามาตรฐานแล้วการเข้าถึงไอเทิมต่างๆใน Control Panel จะต้องเข้าไปหลายชั้นกว่าจะถึงไอเทิมที่ต้องการโดยเฉพาะ WinXP การปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะทำให้ไอเทิมต่างๆ ทั้งหมดใน
Control Panel แสดงบนสตาร์ตเมนูในแบบไล่ระดับ ( Cascading ) ทำให้เรียกใช้ไอเทิมต่างๆได้ง่ายและเร็วขึ้น ปรับเปลี่ยนโดยการหาคีย์ String value ที่ชื่อ
"CascadeControlPanel" ถ้าไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่Settings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]Value Name: CascadeControlPanelData Type: REG_SZ (String Value)Value Data: "Yes" or "No"

24.เปลี่ยนการแสดงผลของ My Documents เป็นแบบเมนูไล่ระดับบนสตาร์ตเมนู (Windows 2000/Me/XP)เปลี่ยนเมนู My Documents เป็นแบบเมนูไล่ระดับ ( Cascading ) ทำให้เข้าถึงไฟล์ Document ได้ง่ายและเร็วขึ้น โดยค้นหาคีย์ String value ที่ชื่อ
"CascadeMyDocuments" ถ้าไม่มีให้สร้างข้นใหม่แล้วปรับค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]Value Name: CascadeMyDocumentsData Type: REG_SZ (String Value)Value Data: "Yes" or "No"

25.ระงับการใช้ฟังค์ชั่น CD Burning (Windows XP)การปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะระงับการทำงานฟังค์ชั่นการบันทึกแผ่นซีดีของวินโดวส์เอ็กพีโดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "NoCDBurning" แล้วตั้งค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoCDBurningData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = Allow CDR, 1 = Disable CDR)

26.ระงับการใช้ Recycle Bin (Windows 98/Me/2000/XP)กรรปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะเป็นการระงับการใช้ Recycle Bin การลบไฟล์จะเป็นการลบจริงเหมือนกับที่สั่งลบโดยกด Shift โดยค้นหาคีย์ DWORD value ที่ชื่อ
"NukeOnDelete" ถ้าไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่ แล้วตั้งค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerBitBucket]Value Name: NukeOnDeleteData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = use recycle bin, 1 = permanently delete)

27.เอานาฬิกาออกจาก Sysytem Tray (Windows XP)การตั้งค่าในข้อนี้จะเป็นการเอานาฬิกาบอกเวลาออกจาก System Tray โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ HideClock แล้วตั้งค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: HideClockData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = Show Clock, 1 = Hide Clock)

28.เปลี่ยน Logon Screen เป็นแบบ Windows2000 (Windows XP)การปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะกลับไปใช้ Logon Screen ในแบบ Win2000 แต่อย่างไรก็ตามการทำดังกล่าวจะไม่สามารถ Logon User หลายคนในเวลาเดียวกันได้ โดยค้นหาคีย์
DWORD value ที่ชื่อ "LogonType" แล้วเซ็ตค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: LogonTypeData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = Classic Mode, 1 = Welcome Screen)

29.ต้องการให้ยูสเซอร์กด Ctrl+Alt+Delete ก่อนล็อกออน (Windows 2000/XP)การตั้งค่าในข้อนี้ต้องให้ยูสเซอร์กด Ctrl+Alt+Delete ก่อนที่จะล็อกออนเหมือนกับ WindowsNT โดยให้สร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "DisableCAD" แล้ว
ตั้งค่าตามด้านล่างหมายเหตุ: สำหรับ WindowsXP ต้องเปลี่ยน Logon Screen เป็นแบบ Classic เสียก่อนSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: DisableCADData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = Require Ctrl+Alt+Delete, 1 = Disable)

30.การจัดการ Windows File Protection (Windows 2000/XP)การตั้งค่าในข้อนี้เป็นการจัดการกับระบบ Windows File Protection (SFC) ว่าจะให้สแกนและรีเพลสพวก protected files ในระหว่างที่บูตอัพหรือไม่ ให้ค้นหาคีย์
DWORD value ที่ชื่อ "SFCScan" ถ้าไม่มีให้สร้างขึ้นใหม่ แล้วเซ็ตค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon]Value Name: SFCScanData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: 0 = disabled, 1 = scan every boot, 2 = scan once

31.เปลี่ยนการแสดงผลของ Printers Folder เป็นแบบเมนูไล่ระดับบนสตาร์ตเมนู (Windows 2000/Me/XP)เปลี่ยนเมนู Printers Folder บนสตาร์ตเมนูเป็นแบบเมนูไล่ระดับ ( Cascading ) โดยค้นหาคีย์ String value ที่ชื่อ "CascadePrinters" ถ้าไม่มีให้
สร้างข้นใหม่ แล้วปรับค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]Value Name: CascadePrintersData Type: REG_SZ (String Value)Value Data: Yes or No

32.ลบ Properties ออกจาก My Computer (Windows XP)การปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะลบออฟชั่น Properties ออกจาก My Computer แล้วก็จะซ่อน System Properties ด้วย โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ
"NoPropertiesMyComputer" แล้วตั้งค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoPropertiesMyComputerData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = Properties, 1 = No Properties)

33.ซ่อนไอคอน Recycle Bin ที่เกะกะลูกตาบนเดสก์ท็อป [Windows XP]แม้ WindowsXP จะมีฟังก์ชั่นลบไอคอนบนเดสก์ท็อปที่ไม่ได้ใช้งานออกโดยอัตโนมัต แต่ก็ยังเหลือไอคอน Recycle Bin ที่ยังเกะกะลูกตาของใครอีกหลายคน การปรับแต่นี้ไม่ใช่จะซ่อนไอคอน
Recycle Bin เท่านั้น แต่จะซ่อนทุกไอคอนที่จะเกิดขึ้นอีกในภายหลังเมื่อมีการลงแอพพลีเคชั่นเพิ่มในระบบของคุณ โดยให้สร้าง DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "NoDesktop"
แล้วตั่งค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoDesktopData Type: REG_DWORDValue Data: (0 = disabled, 1 = enabled)

34.เปลี่ยนออพชั่นการ Search (Windows XP)การปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะเป็นการเปลี่ยนตัวแปรค่าพื้นฐานในการเซิร์ชไฟล์และโฟลเดอร์บน WindowsXP ค้นหาคีย์ DWORD value ดังต่อไปนี้CaseSensitive - Case sensitiveIncludeSubFolders - Search subfoldersSearchHidden - Search hidden files and foldersSearchSlowFiles - Search tape backupSearchSystemDirs - Search system foldersตั้งค่าเป็น 1 จะเป็นการเลือกใช้ตัวแปรเหล่านี้เป็นค่าพื้นฐาน ค่าเป็น 0 ไม่เลือกใช้Settings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorer]Data Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = unselected, 1 = selected)

35.ลบไอคอนออกจาก Sysetm Tray (Windows XP)การปรับเปลี่ยนในข้อนี้จะลบไอคอนของโปรแกรมต่างใน System Tray ออกเหลือแต่ไอคอนปกติของระบบเช่นนาฬิกา โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ
"NoTrayItemsDisplay" แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoTrayItemsDisplayData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = default, 1 = enable restriction

36.ปิด Balloon Tips (Windows XP)ในหลายๆ แห่งบน WindowsXP เมื่อเรานำเมาส์ไปชี้จะมี Balloon Tips สีเหลืองอ่อนขึ้นมาเพื่ออธิบายเกี่ยวกับจุดนั้นๆให้ผู้ที่เริ่มใช้วินโดวส์ได้เข้าใจการใช้งานเบื้องต้น เราสามารถปิด Balloon Tips ได้โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "EnableBalloonTips" แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]Value Name: EnableBalloonTipsData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = disabled, 1 = enabled)ปิด Balloon Tips (Windows XP)

37.ลบ My Pictures ออกจากสตาร์ตเมนู (Windows 2000/Me/XP)เราสามารถลบ My Pictures ออกจากสตาร์ตเมนูได้ โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "NoSMMyPictures" แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoSMMyPicturesData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = default, 1 = remove folder)

38.ล็อก Taskbar (Windows XP)โดยปกติแล้วเราสามารถล็อกหรือปลดล็อกทาสก์บาร์ได้โดยคลิกขวาที่ทาสก์บาร์ แต่การปรับเปลี่ยนข้อนี้จะล็อกทาสก์บาร์จากรีจิสทรี เพื่อจำกัดผู้ใช้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขทาสก์บาร์ โดยสร้างคีย์ DWORD
value ขึ้นใหม่ในชื่อ "LockTaskbar" แล้วตั้งค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: LockTaskbarData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = Unlocked, 1 = Locked)

39.ระงับการสร้าง Thumbnail Cache (Windows XP)ในโพลเดอร์ที่เก็บรูปภาพเมื่อเราเลือกเมนูวิวไปที่ Thumbnails เพื่อดูภาพ ระบบจะสร้าง Thumbnail Cache ซึ่งก็คือไฟล์ Thumbs.db ขึ้นในโฟลเดอร์นั้น การตั้งค่าในข้อนี้จะ
หยุดไม่ให้ระบบสร้าง Thumbnail Cache แต่จะให้รีเฟรชทุกครั้งที่เปิดโฟลเดอร์ ตั้งค่าได้โดยค้นหาคีย์ DWORD value ที่ชื่อ "DisableThumbnailCache" แล้วตั้งค่า
ตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]Value Name: DisableThumbnailCacheData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = enabled, 1 = disable cache)

40.ลบ Toolbars ทั้งหมดออกจากทาสก์บาร์ (Windows XP)การตั้งค่าในข้อนี้จะลบ Toolbars ทั้งหมดรวมทั้ง Quick Launch ด้วยออกจากทาสก์บาร์ เป็นการสั่งจากรีจิสทรีซึ่งจะไม่สามารถสั่งเปิดการใช้งานโดยการคลิกขวาที่ทาสก์บาร์ไ
ด้ ตั้งค่าได้โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "NoToolbarsOnTaskbar" แล้วเซ็ตค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: NoToolbarsOnTaskbarData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = default, 1 = enable restriction)

41.เอา Logoff ออกจากสตาร์ตเมนู (Windows 2000/Me/XP)การตั้งค่าในข้อนี้จะลบ Logoff ออกจากสตาร์ตเมนู ทำได้โดยสร้างคีย์ DWORD value ขึ้นใหม่ในชื่อ "StartMenuLogoff" แล้วเซ็ตค่าตามด้านล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer]Value Name: StartMenuLogoffData Type: REG_DWORD (DWORD Value)Value Data: (0 = show log off, 1 = remove log off)

42.เปลี่ยนการแสดงผลของ My Pictures Folder เป็นแบบเมนูไล่ระดับบนสตาร์ตเมนู (Windows 2000/Me/XP)เปลี่ยนเมนู My Pictures Folder บนสตาร์ตเมนูเป็นแบบเมนูไล่ระดับ ( Cascading ) โดยค้นหาคีย์ String value ที่ชื่อ "CascadeMyPictures"
ถ้าไม่มีให้สร้างข้นใหม่ แล้วปรับค่าตามข้างล่างSettings :Key: [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionExplorerAdvanced]Value Name: CascadeMyPicturesData Type: REG_SZ (String Value)Value Data: Yes or No

43.เปลี่ยนการเปิด Windows Expolrer ของ WinME/2000/XP ไม่ให้เปิดไปที่ My Documentsเมื่อคุณเปิด Windows Explorer ใน WinME/2000/XP ระบบจะเปิดไปที่ My Documents คุณสามารถเปลี่ยนให้เปิดไปที่โพล์เดอร์ใดก็ได้โดยการคลิ๊กขาวที่ shortcut
สำหรับเปิด Windows Explorer จากนั้นเลือก Properties ที่ช่อง Target ให้พิมพ์ /n,/e, c:yourfolder เพิ่ม หรือถ้าสร้างช็อร์ตคัตใหม่ให้พิมพ์ดังนี้ %
SystemRoot%explorer.exe /n, /e, c:yourfolder ( c:yourfolder คือโฟล์เดอร์ที่คุณต้องการให้ Windows Explorer เปิด หรือถ้าไม่
ระบุโพล์เดอร์จะระบุเพียงไดรว์ก็ได้ แต่ถ้าไม่ระบุทั้งไดรว์และโฟล์เดอร์ก็จะเปิดไปที่ My Computer )

44.ยกเลิก recent documents history (Win9X/ME/2000/XP)เปิด Regedit แล้วไปที่ [ HKEY_CURRRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer ] เพิ่ม
"NoRecentDocsHistory" แบบ REG_BINARY ในช่องด้านขวา โดยค่า 01 00 00 00 คือ Disable recent documents history และ 00
00 00 00 Enable recent documents history

45.การสร้าง PASSWORD RESET DISKเมื่อคุณรัน WinXP Pro เป็น normal User ภายใต้ workgroup คุณสามารถสร้างแผ่น PASSWORD RESET DISK เพื่อ logon เข้าคอมพิวเตอร์ของคุณได้เมื่อ
คุณลืมรหัสผ่าน โดยคลิ๊ก Start -> Control Panel -> User Accounts คลิ๊กที่ Account ของคุณ ตรง Related Tasks ด้านซ้ายคลิ๊ก"
Prevent a forgotten password" จากนั้นก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของระบบ ( โปรดเก็บดิสค์ไว้ให้ดีจากการถูกผู้อื่นนำไปใช้ )

46.เปลี่ยนขนาด Font บน Web Page โดยไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนที่ Menu (Win9X/ME/2000/XP)ถ้าคุณใช้ Mouse Scroll คุณสามารถเ
เปลี่ยนขนาดของ Font บน Web Page โดยไม่ต้องเข้าไปที่ Menu โดยการกด Ctrl ค้างไว้แล้วเลื่อนลูกล้อที่เมาส์ขึ้นลงเพื่อเลือกขนาด
Font ที่เหมาะสม

47.กำหนดการยินยอมเกี่ยวกับการจัดการชั่วคราวด้วยตัวเองการติดตั้งโปรแกรมส่วนใหญ่จะต้องทำในฐานะ Adminstartor แต่ก็สามารถกำหนดการยินยอมชั่วคราวจาก Admin ในขณะที่คุณ logon เป็นผู้ใช้ปกติได้ โดยคลิ๊กขาวที่ไฟล์ติดตั้ง
โปรแกรม คลิ๊ก Run as จากนั้นใส่ User และ Password ของ Admin

48.ปิด Welcome screenไปที่ Control Panel -> User Accounts -> Change the way users log on or off แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้า "Use the
Welcome screen" ออก การทำดังกล่าวจะกลับไปใช้ Logon Screen ในแบบ Win2000 แต่อย่างไรก็ตามการทำดังกล่าวจะไม่สามารถ Logon User หลายคนในเวลา
เดียวกันได้

49.สร้างช็อตคัทที่จะล็อคคอมพิวเตอร์ของคุณถ้าคุณต้องละจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปอย่างรีบด่วน แต่คุณไม่ต้องการ Logoff คุณสามารถสร้าง shortcut เพื่อล็อคระบบของคุณไว้ โดยที่ไม่ต้องใช้ CTRL+ALT+DEL หรือ
screen saver ขั้นตอนการสร้าง shortcut ก็คือ คลิ๊กขาวบน Desktop เลือก New -> Shortcut จากนั้นให้พิมพ์ rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation ลงในช่อง Command Line คลิ๊ก Next จากนั้นใส่ชื่อของ shortcut ตามที่คุณต้องการ แล้วคลิ๊ก Finish หรือใช้
WinKey + L ก็ได้

50.การใช้คีย์ลัดของ วินโดวส์คีย์ (Win9X/ME/2000/XP)คีย์รูป Windows logo บนคีย์บอร์ดที่ไม่ค่อยมีคนสนใจนั้น สามารถใช้เป็นคีย์ลัดที่มีประโยชน์หลายอย่างWinKey + D = Minimize หรือ restore หน้าต่างทุกหน้าต่างที่เปิดอยู่WinKey +Shift+M = Undo minimize all windowsWinKey + E = เปิด Windows ExpolrerWinKey + F = เปิด Search for fileWinKey + Ctrl + F = เปิด Search for computerWinKey + F1 = เปิด Help and Support CenterWinKey + R = เปิด Run dialog boxWinKey + Break = เปิด System Properties dialog boxWinKey + L = Lock the workstationWinKey + U = เปิด Utility ManagerWinKey + Q = scroll and switch thru the different users on your PC

51.ทำให้ WindowsXP ออโตล้อกออน1.คลิ๊ก Start Menu -> Run -> พิมพ์คำว่า control userpasswords2 แล้วคลิ๊ก OK2.ที่แทบ User เอาเครื่องหมายถูกหน้า "Users must enter a user name and password to use this computer" ออก

52.เปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ทีละหลายๆไฟล์พร้อมกันใน WindowsXP คุณสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ทีละหลายๆไฟล์พร้อมกัน ให้เข้าไปที่ Windows Explorer จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เลือกมาสัก Folder ให้มีหลายๆไฟล์หน่อย จากนั้น
เลือกไฟล์ทั้งกลุ่มโดยกด Shift ค้างไว้คลิ๊กที่ไฟล์ตัวแรกและตัวสุดท้าย กด F2 แล้วเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ตัวบนสุด สมมุติเปลี่ยนเป็นชื่อ a.jpg เมื่อกด Enter แล้วไฟล์ตัวต่อๆไปจะเปลี่ยนเป็นชื่อ
a(1).jpg , a(2).jpg , a(3).jpg , ....... ไปจนครบทุกตัว ( เหมาะกับคนที่ชอบก็อปภาพโป๊มาเก็บไว้ในเครื่องมากๆ อิอิ..)

53.การเปิดใช้ Task Manager อย่างรวดเร็ว(Windows NT/2000/XP)การเปิดใช้ Task Manager สามารถเปิดใช้ได้ถึง 3 วิธี1. กด CTRL + ALT + DELETE Task Manager จะเปิดขึ้นในทันที2. คลิกขาวบน Taskbar แล้วเลือก Task Manager3. กด CTRL + SHIFT + ESC Task Manager จะเปิดขึ้นในทันที

54.ตั้งค่าให้ WindowsXP เหมื่อนกับได้ Online Registry แล้วคุณสามารถเซ็ตให้ WindowsXP คิดว่าคุณได้ออนไลน์รีจิสทรีแล้วได้ดังนี้ คือ
เปิด Registry Editor แล้วไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE
Microsoft Windows NT CurrentVersionRegDone] จากนั้นเปลี่ยนค่าให้เป็น 1

55.ซ่อนไอคอนของ User บนเวลคัมสกรีนคุณสามารถซ่อนชื่อของ User ที่แสดงอยู่บนเวลคัมสกรีนได้ดังนี้ คือ เปิด Registry Editor แล้วไปที่ [HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft
Windows NT CurrentVersion Winlogon SpecialAccounts UserList ] เพิ่มค่า DWORD เป็นชื่อของ User ที่ต้องการซ่อน และตั้งค่าเป็น 0
(การซ่อนนี้ใน User Accounts ก็มองไม่เห็น) และเมื่อต้องการล็อกออนโดยใช้ User ที่ซ่อนอยู่ให้กด Ctrl-Alt-Delete ที่หน้าเวลคัมสกรีน เพื่อใส่ User และ
Password ล็อกออนเข้าระบบ

56.ย้อนกลับการ Update Device Driverถ้าคุณได้ทำการ Update Driver ให้กับฮาร์ดแวร์ตัวใดตัวหนึ่งของคุณแล้วไดร์เวอร์ตัวใหม่ทำงานผิดปกติหรือไม่ทำงาน คุณสามารถย้อนกลับไปใช้ไดร์เวอร์ตัวเก่าได้โดยไปที่ Control
Panel -> Performance and Maintenance -> System ไปที่แท็บ Hardware เลือก Device Manager จากนั้นเลือกดีไวค์ที่ต้องการย้อนกลับ
กระบวนการ คลิ๊ก Properties แล้วไปที่แทบ Driver คลิ๊ก Roll Back driverWindows Explorer สามารถเลือกแสดงรายละเอียดของไฟล์ได้หลายอย่าง

57.คุณสามารถ Add หรือ Remove ไอเทมส์ต่างๆที่จะแสดงรายละเอียดของไฟล์ใน windows Explorer ได้หลายอย่าง โดยเข้าไปที่เมนู View เลือก Choose Details

58.ปิดหน้าต่างที่ถูกเปิดเอาไว้หลายหน้าต่างในครั้งเดียว(Win9X/ME/2000/XP)คุณสามารถปิดหน้าต่างที่ถูกเปิดเอาไว้หลายหน้าต้างในครั้งเดียว อย่างเช่นเวลาเล่นอินเตอร์เน็ตแล้วเปิดหน้าต่างไว้หลายหน้า ให้กด Ctrl ค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิ๊กไปที่ไอคอนของหน้าต่างที่ทาสค์บาร์ทุก
หน้าต่างที่ต้องการปิด จากนั้นให้คลิ๊กเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือก Close Group หน้าต่างที่เลือกทั้งหมดจะปิดลง

59.ปิด Firewall ของ WindowsXPคุณสามารถปิดการใช้ Firewall ของ WinXP ได้โดยไปที่ Start -> Settings -> Network Connections คลิ๊กขวาที่ไอคอนคอนเน็คของคุณ แล้วเลือก
Properties ที่แทบ Advanced เอาเครื่องหมายถูกหน้า Internet Connection Firewall ออก

60.การจัดกลุ่มของหน้าต่างที่เหมือนกันบนทาสค์บาร์ใน WinXP เมื่อคุณเปิดหน้าต่างขึ้นมาหลายหน้าภายใต้โปรแกรมเดียวกัน อย่างเช่นเปิด Internet Explorer ขึ้นมาสัก 6 - 7 หน้าต่างระบบจะรวมหน้าต่างทั้งหมดเป็นหน้าต่างเดียว
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์การจัดกลุ่มนี้ได้ คลิ๊กขวาที่ Taskbar -> Properties แล้วเลือกใช้หรือไม่ใช้ฟีเจอร์นี้ที่หัวข้อ Group similar taskbar buttons

61.ซ่อนไอคอนที่ System Trayใน WinXP คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงไอคอนตัวใดบ้างใน System Tray กำหนดได้โดยคลิ๊กขวาที่ทาสค์บาร์ เลือก Properties ใส่เครื่องหมายถูกที่ Hide
inactive icons แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Customize จะเปิดหน้าต่าง Customize Notiifcations เมื่อคลิ๊กเลือกที่ไอคอนตัวใดก็จะมีลิสท์บ็อกให้เลือกว่าจะ Hide when
inactive, Always hide, หรือ Always show

62.สร้างช็อร์ตคัต Shutdown/Restart/Logoff ใน WindowsXPใน WinodwsXP มีโปรแกรม Shutdown.exe ทำให้เราสามารถสร้างช็อร์ตคัตสำหรับชัตดาวน์, รีสตาร์ต หรือล็อกออฟได้อย่างง่ายๆ การสร้างช็อร์ตคัตทำดังนี้ คลิ๊กขาวบน Dasktop
เลือก New -> Shortcut จากนั้นพิมพ์shutdown.exe -s -t 00 สำหรับการสั่งชัตดาวน์shutdown.exe -r -t 00 สำหรับการสั่งรีสตาร์ตshutdown.exe -l -t 00 สำหรับการสั่งล็อกออฟสร้างช็อร์ตคัต Command Line Help Referenceจากข้อที่แล้วคุณสามารถสร้างช็อร์ตคัต Help สำหรับดูวีธีการใช้คำสั่ง Command Line ของโปรแกรมต่างๆ ใน WindowsXP ได้ดังนี้ สร้าง New Shortcut แล้วพิมพ์
hh.exe ms-its:C:WINDOWSHelpntcmds.chm::/ntcmds.htm

63.แสดง Quick Launch ที่ทูลบาร์โดยค่าดีฟอลท์ของ WindowsXP จะไม่แสดง Quick Launch คุณสามารถเปิดให้มันแสดงได้โดยคลิ๊กขวาที่ Taskbar -> Toolbars แล้วเลือก Quick Launch

64.ลบโปรแกรม MSN Messenger ออกจาก WindowsXPถ้าคุณต้องการลบ MSN Messenger ออกจาก WindowsXp ทำได้โดยคลิ๊ก Start -> Run แล้วพิมพ์ดังนี้ RunDll32
advpack.dll,LaunchINFSection %windir%INFmsmsgs.inf,BLC.Remove จากนั้นคลิ๊ก OK

65.ปรับเปลี่ยน Visual Effectsคุณสามารถปรับเปลี่ยน Visual Effects ของ WindowsXP ได้โดยเข้าไปที่ Control Panel -> Performance and Maintenance ->
Adjust Vistual Effects หรือไปที่ My computer -> Properties -> Advanced คลิกที่ปุ่ม Setting ในส่วน performance คุณ
สามารถเลือกปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ (การปิด Visual Effects จะช่วยประหยัดทรัพยากรของเครื่อง มีผลทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น)

66.เปลี่ยนสตาร์ตเมนูกลับไปเป็น Classic Styleใครที่ยังชอบรูปแบบสตาร์ตเมนูในแบบ Win9X สามารถเปลี่ยนสตาร์ตเมนูกลับไปเป็นแบบ Win9X ได้โดยคลิ๊กขวาที่ Taskbar -> Properties เลือกแท็บ Start Menu
แล้วเลือก Classic Start Menu และถ้าคลิ๊กที่ปุ่ม Customize คุณสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แสดงอะไรบ้างในเมนูตั้งให้เปิด NumLock เป็นค่าดีฟอลต์เปิด Registry Editor แล้วไปที่ [ HKEY_USERS.DEFAULTControl PanelKeyboardInitialKeyboardIndicators ] แล้วเปลี่ยน
ค่าจาก 0 เป็น 2posted by SourceCode at วันพุธ, มีนาคม 08, 2549 1 comments

67.Fast windows XP [HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktop]"AutoEndTasks"="1""HungAppTimeout"="2000""WaitToKillAppTimeout"="3000"[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControl]WaitToKillServiceTimeout"="1HKey_current_userControl PaneldesktopWindowMetrics เพิ่มค่า MinAnimate เป็น String Value 0

68.อันนี้เพิ่มความเร็วเปิดMenu Start ครับ แล้วก็ปิดเปิดหน้าต่างครับhkey_current_userControl Paneldesktop เพิ่มค่า MenuShowDelay เป็น String Value ให้เป็น 0 นะครับ

69.ปรับความเร็วตอนเปิดเครื่องHKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemoryManagementPrefetchParameters
ตรงด้านขวามือแก้ไขคีย์ EnablePrefetcher จาก 3 เป็น 5 แล้วกด OK

70.ปรับให้ CPU ทำงานเต็มประสิทธิภาพHKEY_LOCAL_MACHINE => SYSTEM => CurrentControlSet => Services => P3 => Parameters หากเข้าไปในโฟลเดอร์
Services แล้วหาโฟลเดอร์ P3 ไม่เจอให้คลิกขวาที่ Services แล้วเลือก New => Key จะปรากฏโฟลเดอร์ใหม่ให้ตั้งชื่อเป็น P3 คลิกขวาที่ P3 เลือก New => Key จะ
ปรากฏโฟลเดอร์ใหม่ให้ตั้งชื่อเป็น Parameters แล้วคลิกขวาอีกทีที่ Parameters เลือก new=> DWORD Value ที่หน้าต่าง Registry Editor ทางด้านขวาจะ
ปรากฏไฟล์ใหม่ขึ้นมาให้ตั้งชื่อเป็น HackFlags แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ HackFlags จะมี popup Edit DWORD Value ขึ้นมาให้แก้ไขค่า Value data จาก 0 เป็น 1
คลิกปุ่ม OK เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ

71.ปิดฟังก์ชัน Defrag ตอน Boot windows-หลังจากเรียก Regedit ขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่ Directory ดังนี้HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftDfrgBootOptimizeFunctionหาคำว่า Enable ให้ double click ขึ้นมาแล้วใส่ค่า Value data เป็น N<ปิดฟังก์ชัน Boot Defrag> , Y<เปิดฟังก์ชัน Boot Defrag>

72.วิธีการตัดภาพกราฟฟิก ที่ขึ้นตอนโหลดเข้า windows XP ครับไปที่แท็ป Boot.ini จากนั้นคลิ๊กที่ /NOGUIBOOTไปที่ Display Properties ->Appearance -> Advanced -> แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้า "Show menu shadow" ออก (สำหรับ WinXP)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น